INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Základní ovládání

Silné stránky

  • Intuitivním ovládání programu

  • Přehlednost formulářů

  • Možnost otevření více evidencí najednou

shape

Menu

Klikem na tlačítko Agendy se zobrazí seznam jednotlivých evidencí. Pro kompletní otevření nabídky všech evidencí slouží volba Komplet, ta rozbalí nový vodorovný toolbar (pruh nástrojů).

Další možností spuštění nejpoužívanější evidence je rovnou spustit konktrétní vybraný formulář pro vybranou evidenci, případně konkrétní akci. 

Náhledy obrazovek


Menu programu


shape

Formuláře

Formulář představuje základní objekt pro zobrazení dat uložených v jednotlivých evidencích. Každý formulář má dvě nebo více záložek. První záložka, většinou pojmenovaná Seznam, je záložka přehledová, zobrazující všechny záznamy dané evidence. Každý uživatel si může nastavit, které údaje (sloupce) a v jakém pořadí si je přeje zobrazovat.

Druhá a každá další záložka formuláře zobrazuje detailní informace o právě aktivním záznamu. 

Formulář každé evidence má svůj individuální pruh nástrojů (toolbar) pro spouštění standardních akcí (např. oprava záznamu, nový záznam, mazání záznamu, atd.) a akcí speciálních pro danou evidenci (např. export faktur do účetnictví). Každá akce lze spustit jak kliknutím myši, tak kombinací kláves.

Na ploše DUNA TEPLO lze mít otevřeno i více formulářů pro více evidencí a jednoduše se mezi nimi přepínat.

Formuláře lze případně proporcionálně zvětšovat až na celou plochu aplikace.

Náhledy obrazovek


příklad toolbar - Evidence faktur Formulář Odběrná místa - záložka Seznam


shape

Výběry, hledání

Součástí systému DUNA TEPLO jsou i výběry. Můžeme využívat dva druhy výběrů:

1. standardní - po spuštění výběru [CTRL+V] vybíráme hodnoty nebo rozsahy hodnot pro pevně zadanou skupinu údajů

2. tzv. nezávislé výběry [CTRL+F] - můžeme volně definovat údaje, podle jejichž hodnot budeme vybírat a volně můžeme vybírat sloupce, které se nám ve výběru budou zobrazovat. Výsledky výběru zobrazené v samostatném novém formuláři můžeme jednak promítnout do výchozího formuláře nebo je můžeme exportovat do Excelu. Výběrová kritéria můžeme uložit pro opakované použití.

Funkce hledání [CTRL+H] neslouží k vyfiltrování záznamů jak je tomu u výběrů, ale pouze k nalezení prvního záznamu, jehož vybraný údaj odpovídá zadané hodnotě. V řadě formulářů funguje i inkrementální vyhledávání, kdy stačí rychle za sebou naťuknout 2-3 znaky a systém vyhledává záznamy, kde údaj, podle kterého je evidence tříděna (podtržený název sloupce) začíná zleva na zadané znaky.

Náhledy obrazovek


Standardní výběr Nezávislý výběr


shape

Tisky

Systém DUNA TEPLO má pro všechny tisky stejný tiskový dialog. V tomto dialogu před tiskem je možnost různého nastavení tisku:
1. Směr tiskového výstupu - možnost změny tiskárny
2. Počet kopií
3. Rozsah stránek - rozmezí od-do
4. před tiskem nastavit tiskárnu - touto volbou docílíme zobrazení systémového dialogu pro nastavení zvoleného zařízení ještě před tiskem, např. vodotisk nebo hustotu tisku apod., zejména tedy technické parametry zařízení
5. Exportovat do - v tomto rozbalovacím seznamu můžeme sestavu vytisknout do souboru do některého z standardních souborových formátů, implicitně do DOC (Microsoft Word), XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat).
Tlačítka použitá v dialogovém okně slouží k provedení konkrétní akce.

Náhledy obrazovek


dialogové okno pře tiskem


X