INFO servis pro uživatele

Ordinace

Ordinace

Kartotéka pacientů

Kartotéka pacientů slouží k zařazení nového pacienta nebo vyhledání existujícího pacienta dle libovolného údaje s následnou možností zobrazení a oprav dalších pacientových záznamů.

Můžete provést zápis textu vyšetření pacienta do chorobopisu nebo vytvořit účty pro zápis provedených výkonů a vydaných léků, které slouží jako podklad pro vytvoření dávek pro pojišťovnu či vytisknout stvrzenky anebo naplnit údaji o pacientovi různé formuláře.

podrobný popis modulu »

Výkaz nepravidelné péče

Tato evidence Vám umožní vykázání jednorázových (obvykle akutních) ošetření. Takového pacienta pak není nutné evidovat v Kartotéce pacientů. Výkazy nepravidelné péče se zahrnují do samostatné výkonové dávky typu 05.

Jedná se především o vykazování péče pracoviště LSPP a vykazování jednorázově poskytnuté péče pojištěncům ZP pobývajících přechodně mimo trvalé bydliště. Dále je možno na tomto dokladu vykazovat i vybranou, skupinově poskytovanou léčebnou či preventivní péči. Nelze použít při zastupování na pracovišti OL, při preventivních pediatrických prohlídkách dětí za přítomnosti rodičů. Je-li zapotřebí vykázat ZULP či ZUM, je nutno poskytnutou péči vykázat dokladem 01.

podrobný popis modulu »

Vyúčtování cest lékaře

Můžete využít k vedení evidence Cest lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v návštěvní službě. Týká se jen kódů dopravy 06, je-li stanoven paušál na jednu návštěvu pacienta nebo 08, pokud se smluvně stanoven paušál na jeden měsíc případně 10, je-li povinnost vykazovat počet ujetých kilometrů za pacienty.

podrobný popis modulu »