INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Vyúčtování cest lékaře

Můžete využít k vedení evidence Cest lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v návštěvní službě. Týká se jen kódů dopravy 06, je-li stanoven paušál na jednu návštěvu pacienta nebo 08, pokud se smluvně stanoven paušál na jeden měsíc případně 10, je-li povinnost vykazovat počet ujetých kilometrů za pacienty.