INFO servis pro uživatele

Stomatologické číselníky

Stomatologické číselníky

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete číselníky, které jsou dodávány a aktualizovány VZP, a.s. a jsou závazné i pro ostatní ZP. Jedná se o:

Sazebník výkonů

Výkony s povinnou lokalizací

Stomatologické výrobky

Léky (Hromadně vyráběné, Individuálně vyráběné, Ambuleky)

Zdravotnické prostředky

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

podrobný popis modulu »

Vlastní číselníky

Nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Můžete si předdefinovat číselník:

Diagnózy k výkonům

Ceník výkonů ordinace

Ceník laboratoří včetně Číselníku laboratoří

Šablony vyšetření

Stomatologické značky

podrobný popis modulu »

Databáze registrovaných léčivých přípravků ze SÚKL

Jedná se o číselník DLP, který pro potřeby eReceptu distribuuje SÚKL. Jeho aktualizace probíhá 1x měsíčně a data jsou k dispozici i na webových stránkách SÚKLu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jako orgán státní správy ČR, zpřístupňuje široké veřejnosti otevřená data. Otevřená data jsou informace bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. 

podrobný popis modulu »