INFO servis pro uživatele

Stomatologické číselníky

Stomatologické číselníky

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete číselníky, které jsou dodávány a aktualizovány VZP, a.s. a jsou závazné i pro ostatní ZP. Jedná se o:

Sazebník výkonů

Výkony s povinnou lokalizací

Stomatologické výrobky

Léky (Hromadně vyráběné, Individuálně vyráběné, Ambuleky)

Zdravotnické prostředky

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

podrobný popis modulu »

Vlastní číselníky

Nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Můžete si předdefinovat číselník:

Diagnózy k výkonům

Ceník výkonů ordinace

Ceník laboratoří včetně Číselníku laboratoří

Šablony vyšetření

Stomatologické značky

podrobný popis modulu »