INFO servis pro uživatele

DUNA DENTA

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete číselníky, které jsou dodávány a aktualizovány VZP, a.s. a jsou závazné i pro ostatní ZP. Jedná se o:

Sazebník výkonů

Výkony s povinnou lokalizací

Stomatologické výrobky

Léky (Hromadně vyráběné, Individuálně vyráběné, Ambuleky)

Zdravotnické prostředky

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

Silné stránky

  • Kontrola Vámi vyplňovaných údajů ve všech základních evidencích

  • Snadná nápověda s možností výběru

  • Ušetření času při zadávání údaje, resp. dalších navazujících údajů a omezení možnosti jejich chybného vyplnění

  • Správné naplnění cenových nebo bodových hodnot kódů

  • Kontrola četnosti vykázání výkonu i vydání stomatologického výrobku

  • Kontrola povinné či nepovinné lokalizace

  • Kontrola vykazování výkonových kódů v závislosti na věku pacienta

Speciální funkce/vlastnosti

Aktuální ceny i nové kódy k dispozici on-line

Pro aktualizaci nových hodnot číselníků stačí dva kliky myší přímo v našem programu. Ten provede srovnání a v případě zjištění rozdílů ihned číselníky zaktualizuje.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Při změně sazby za bod u ZP nebo hromadné změny ZP u pacientů lze na všech otevřených účtech provést automatické přepočítání hodnot v Kč přes akci Přecenění. Využívá se také po aktualizacích číselníků se zpětnou platností. Je tedy možné pracovat v rámci měsíce i s neaktuálním číselníkem a po aktualizaci cenových údajů v číselníku přepsat ceny i u otevřených účtů pacientů, takže na konci měsíce je dávka uzavřena s již aktuálními cenovými hodnotami jednotlivých kódů.

shape

Aktuální číselníky ke stažení

Soubory ke stažení

Soubor typu zipAktuální verze číselníků(2,4 MB)stáhnout


Náhledy obrazovek


Aktualizace číselníků Aktualizace číselníků 2.