Účetní blog

Účetní závěrka patří k nejdůležitějším firemním dokumentům. Její vyhotovení nepodceňujte

Účetní závěrka je v mnohých firmách strašákem, neboť ji doprovází náročné sestavení i prezentace případného nelichotivého firemního hospodaření. Vysvětlíme, proč jsou účetní závěrky pro firmy stěžejním dokumentem.

Účetní závěrka poskytuje komplexní přehled zásadních informací o podniku. Cílem je poskytnout relevantní data o majetku společnosti, závazcích a také o hospodaření firmy. Veškeré informace jsou vzájemně provázány, a proto věrně ilustrují ekonomický stav dané společnosti. Data z účetní závěrky zároveň slouží široké škále uživatelů. Od akcionářů a investorů přes věřitele, banky i státní instituce.

 

Kdy musí účetní závěrku ověřit auditor?

Povinnost sestavit účetní závěrku se vztahuje na každý subjekt, který vede účetnictví. Liší se však rozsah samotné uzávěrky. Malé firmy, především společnosti s ručením omezeným, zhotovují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, bez ověření auditorem.

Naopak velké akciové společnosti vyhotovují účetní závěrku v plném rozsahu, kterou musí ze zákona sestavit a ověřit auditor. Další rozdíly podobného typu vyplývají také při sestavě přehledu o peněžních tocích či změnách vlastního kapitálu.

 

Jednotlivé druhy závěrek jsou vázány k firemním událostem

Účetní závěrka se z pravidla sestavuje jednou za dvanáct kalendářních měsíců, kdy dojde k uzavření ročního účetního období. V tomto případě se jedná o řádnou závěrku. Existují ale další typy závěrek, jejichž sestavení je vázáno k specifickým událostem ve společnosti.

  • Mimořádná závěrka se sestavuje v případě velkých podnikových změn.
  • Pololetní závěrku sestavují společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze cenných papírů.
  • Mezitímní závěrka se vyhotoví například při vyplácení záloh na podílu ze zisku.

 

Odpovědnost za vyhotovení nese statutární orgán

Za zhotovení účetní uzávěrky a v ní prezentované výsledky je zodpovědný statutární orgán společnosti. V případě společnosti s ručením omezeným jsou to jednatelé, a v případě akciové společnosti představenstvo. Účetní závěrka musí být vyhotovená a statutárním orgánem schválena do šesti měsíců od ukončení předcházejícího účetního období.
« zpět na přehled článků
X