Účetní blog

OSVČ si letos mohou vybrat mezi vyšším limitem paušálních výdajů a daňovými slevami

Výdajové paušály u osob samostatně výdělečně činných se těší značné oblibě. Výrazně totiž zjednodušují administrativu, snižují riziko chyb a pomáhají snížit daňové výdaje. V letošním roce dochází k úpravě pravidel v oblasti čerpání slev na manželku a děti.

Výdajové paušály uplatňují podnikatelé pro výpočet základu daně z příjmu fyzických osob a pro stanovení vyměřovacího základu sociálního a zdravotního pojištění. Výše paušálních výdajů, které si OSVČ mohou z příjmů odečíst je odstupňována podle druhy vykonávané činnosti.

Sazby daňových paušálů

  • 30 % - příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
  • 40 % - příjmy ze samostatné činnosti bez živnosti a podnikání podle zvláštních právních předpisů či poskytnutí práv duševního vlastnictví.
  • 60 % - příjmy z volných, vázaných a koncesovaných živností.
  • 80 % - příjmy z řemeslných živností, zemědělské výroby či lesního a vodního hospodářství.

Možnost uplatnit daňovou slevu na manželku a děti

V loňském daňovém přiznání nebylo v rámci výdajových paušálů možné uplatnit slevu na manželku či manžela v částce 24 840 Kč, pokud disponovali vlastními příjmy do 68 000 Kč. Zároveň nebylo možné uplatnit slevu na děti, jestliže součet dílčích základů daně rodičů byl vyšší než 50 % celkového základu daně. Respektive daňové zvýhodnění bylo možné pouze za předpokladu vedení daňové evidence nebo účetnictví.

Nově bude daňové přiznání za rok 2017 umožňovat uplatnění daňového zvýhodnění na manžela a děti. Podmínkou je výpočet paušálních výdajů pouze z příjmu do jednoho milionu korun. Doposud činil maximální limit příjmů dva miliony korun.

V roce 2018 se sníží příjmový limit

V roce 2018 bude snížený příjmový limit do jednoho milionu korun platit pro všechny OSVČ bez rozdílu, zda daňové zvýhodnění na manžela či děti uplatňují. Možnost a výhodu letošní volby, zda zvýhodnění uplatnit či nikoliv, se proto týká pouze příjmů za rok 2017.

Současná výhoda pro rodiny

Současná možnost volby je výhodná především pro rodiny, kdy jeden z manželů podniká na základě živnosti a druhý pobývá na rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek se totiž nezapočítává do příjmového limitu pro určení daňové slevy pro manžela či manželku. V těchto případech si rodiny výrazně finanční polepší.

V ostatních případech je vždy na důkladném zvážení, zda se vyplatí vyšší limit pro výdajový paušál nebo uplatnění daňových slev na manžela a děti.
« zpět na přehled článků
X