Účetní blog

Pozor na změnu uplatňování DPH u společníků

12.12.2018 - Od ledna 2019 se závazně mění pravidla pro uplatňování DPH u společníků společností. Nová úprava je již platná od 1. 7. 2017. Do konce letošního roku ale mohli společníci využít přechodného ustanovení. Od nového roku již budou společníci vykazovat veškeré své ekonomické aktivity výhradně samostatně.... celý článek »

Novinky v důchodovém pojištění OSVČ pro rok 2019

29.11.2018 - Osoby samostatně výdělečně činné čeká od roku 2019 změna pro platby záloh na důchodové pojištění. Hlavní změnou je, že zálohy se budou platit vždy v daném kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Zároveň si OSVČ svou platbou nebudou moct zvýšit měsíční vyměřovací základ, než který bude p... celý článek »

Kdy je nutné odvést solidární daň?

19.11.2018 - Osoby s měsíčními příjmy převyšující 119 916 korun jsou povinny odvádět solidární daň. Ta činí 7 % z částky převyšující limit. V některých případech musí solidární daň odvést také zaměstnanci s průměrným příjmem. Důvodem mohou být mimořádné prémie či odstupné. Poradíme, jak postupovat a získat vratk... celý článek »

Odpisy a ocenění dlouhodobého majetku

09.11.2018 - Zákon o účetnictví člení majetek účetní jednotky na dlouhodobý a krátkodobý. Účetním jistě nemá smysl vysvětlovat jejich rozdíl. Přesto vysvětlíme základní účetní aspekty ocenění a odpisů u dlouhodobého hmotného majetku. celý článek »

Zrušení superhrubé mzdy pomůže OSVČ i zaměstnancům

27.09.2018 - Pokud by došlo ke zrušení superhrubé mzdy a implementaci daňových změn, které navrhuje ministerstvo financí, nezvýšila by se pro zaměstnance a OSVČ daňová zátěž. Vyplývá to z ekonomické studie, kterou pro think-tank IDEA vypracovali ekonomové Klára Kalíšková a Michal Šoltés.... celý článek »

Základní aspekty silniční daně

06.09.2018 - Užíváte ke svému podnikání osobní či nákladní vozidla? Víte, za jakých okolností podléhají tyto vozidla silniční dani? A v jakých případech jsou od silniční daně osvobozena? Vysvětlíme základní legislativní náležitosti při správě silniční daně. celý článek »

Jaké největší změny přinese daňový balíček pro rok 2019?

13.07.2018 - V minulých dnech schválila vláda daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony daňového řádu, zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v... celý článek »

Odpočet úroků z daňového základu bude pod větší kontrolou

31.05.2018 - Směrnice Evropské unie zpřísňuje podmínky pro odpočet úroků z daňového základu. Implementace směrnice do české legislativy se dočkáme v průběhu letošního roku. Zpřísnění podmínek je snahou Evropské unie o omezení účelové daňové optimalizace. Odhaduje se, že tímto krokem mohou firmy na daních zaplati... celý článek »

Hypotéka pro OSVČ: Pozor na nízký základ daně

24.05.2018 - Živnostníci mají cestu k hypotéce výrazně komplikovanější. Pro banky jsou rizikovějšími klienty, než zaměstnanci se stabilním měsíčním příjmem. Příjmy podnikatelů posuzují banky podle obratu nebo základu daně, jehož nedostatečná výše může cestu k hypotéce zastavit. Poradíme, podle čeho banky vyhodno... celý článek »

Znáte změny v příloze daňového přiznání právnických osob?

02.05.2018 - Ve zdaňovacím období započatém v roce 2017 dochází ke změně v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Změny souvisí s přílohou transakcí se spojenými osobami. V příloze přibyly nové položky a rozšířil se okruh daňových subjektů. Přílohu budou za určitých podmínek nově odevzdávat banky, po... celý článek »

Základní rozdíly ve využití odpisů a opravných položek

24.04.2018 - Opravné položky jsou nezbytnou součástí účetnictví, neboť upravují rozdíl v účetní a skutečné hodnotě majetku. Díky tomu lze ze správně vedeného účetnictví zjistit reálnou hodnotu aktiv. Připomeňme si význam odpisů a opravných položek v účetnictví, jejichž přehlednou evidenci umožňuje účetní softwar... celý článek »

Odbory navrhují povinné příspěvky na důchod pro všechny

31.08.2017 - V současné době využívá příspěvek na penzijní pojištění sotva milion zaměstnanců. V průměru měsíční příspěvek činí 823 Kč. Odbory chtějí, aby zaměstnavatelé povinně přispívali na důchod každému zaměstnanci. Tento krok by ale vedl k úpravě daňové evidenci a k ještě větší daňové zátěži, než je doposud... celý článek »

Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie

03.04.2017 - Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie. Jeho starostí bude kompletní správa účtenkové loterie včetně odměňování výherců. Na odměnách plánuje ministerstvo financí ročně vyplatit 65 milionů korun. Podle prvních předpokladů by účtenková loterie mohla být spuštěna v polovině letošn... celý článek »

K podání daně z příjmů zbývají poslední dny

27.03.2017 - K podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob zbývá už jen pár dní. Konkrétně je nutné daňové přiznání podat do 3. dubna 2017. Přehledně vysvětlíme, jak bez stresu podat daňové přiznání, jaké slevy lze uplatnit a na co při vyplňování nezapomenout.... celý článek »

Problém EET: Mnoho špatně fungujících pokladen

19.01.2017 - Téměř dva měsíce již naplno funguje elektronická evidence tržeb. Mnozí restauratéři ale hlásí problémy. Ty nezpůsobuje databáze Finanční správy, ale konkrétní technická řešení, která si pořídili restauratéři od neprověřených dodavatelů. Špatné pokladny způsobují prodlení v placení a mnohdy nekomunik... celý článek »

Jak vybrat účetní firmu

08.11.2016 - Současné požadavky na zpracování účetnictví, podávání kontrolního hlášení DPH či mzdová agenda přenášejí na podnikatele velký tlak a především zodpovědnost. Vedením účetnictví podnikatelé tráví spoustu času, který by mohli věnovat svým zakázkám, inovacím svých služeb a vývoji produktů. A právě více ... celý článek »

EET jako strašák e-shopů?

21.10.2016 - Elektronická evidence tržeb se bude týkat i e-shopů. Termín, od kterého začne povinnost vedení EET pro provozovatele internetových obchodů platit, se rychle blíží, i když se jedná až o druhou vlnu spouštění. Od kdy povinnost vést EET pro e-shopy platí, a jde právem o noční můru? Dozvíte se v tomto č... celý článek »

DUNA ÚČTO

QR Faktura: jak usnadní práci?

14.09.2016 - Zjednodušení přenosu účetních dat z faktur do účetního systému? Ve spolupráci s Finanční správou byl na tiskové konferenci pořádané Komorou daňových poradců dne 14. 6. 2016 představen nový standard: QR Faktura. Integrována bude s již zavedenou QR Platbou. celý článek »

Kontrolní hlášení DPH zvolili podnikatelé Absurditou roku 2016

05.05.2016 - Od prvního podání kontrolního hlášení uběhlo pouze několik měsíců, již se ale tato novinka dočkala prvního ocenění. A ne zrovna lichotivého. Podnikatelská veřejnost totiž zvolila kontrolní hlášení Absurditou roku 2016. Podnikatelům na kontrolním hlášení nejvíce vadí systémové chyby, zvýšené množství... celý článek »

Jak na novou evidenci tržeb

29.04.2016 - Emotivní diskuze o podobě elektronické evidence tržeb jsou již za námi. Elektronická evidence tržeb prošla legislativním procesem a 13. dubna vstoupila v platnost. Na první registrované platby si ale ještě několik měsíců počkáme. Povinnost vést elektronickou evidenci bude až od 1. prosince 2016. Vít... celý článek »

Jak vybrat účetní program

26.04.2016 - Ať už jste drobným podnikatelem, nebo budujete velkou společnost, neobejdete se bez přehledného a precizního vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Naštěstí moderní doba přináší možnosti zjednodušení napříč všemi obory, a tak namísto ručního vypisování údajů dnes můžete pohodlně využívat... celý článek »

Účetní software DUNA a Windows 10

11.04.2016 - Stejně tak, jako v případě aplikací ekonomického software DUNA, platí i pro operační systémy Windows důrazné doporučení udržovat software na svých počítačích aktuální. Žádný výrobce software není příliš ochotný řešit problémy svázané s neaktuálními softwarovými produkty. ... celý článek »

Účetní programy vybírejte podle více faktorů

11.03.2016 - Zpracovávat jednoduché účetnictví nebo dokonce daňovou evidenci na papír je dnes pro většinu firem zcela nemyslitelné. Jasnou volbou je proto účetní software. Český trh nabízí desítky účetních programů a vybrat ten nejlepší není vždy snadné. O vašem vítězi by mělo rozhodnout několik faktorů.... celý článek »

DUNA a jednoduché účetnictví

12.01.2016 - Jak už jste určitě zaregistrovali, novela zákona o účetnictví s sebou přinesla celou řadu změn. O těch nejdůležitějších jsme psali v článku „Co se mění v Zákoně o účetnictví od nového roku?“. Dnes se zaměříme pouze na jednu z novinek a tou je návrat jednoduchého účetnictví.... celý článek »

Bát se či nebát aneb kontrolní hlášení DPH

10.09.2015 - Na rozdíl od evidence elektronických tržeb, u kterých se podle MF ČR posouvá účinnost zákona prozatím do poloviny roku 2016, dostává kontrolní hlášení stále reálnější podobu. Zkusme si tedy v kostce shrnout některé informace, které se kontrolního hlášení týkají. celý článek »

Režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti)

29.06.2015 - Pojem reverse charge znamená režim přenesení daňové povinnosti (RPDP) z dodavatele na odběratele. Tento režim se vztahuje k přesně vymezeným tuzemským plněním mezi plátci DPH. V praxi to vypadá tak, že dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH, ve kterém uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit ... celý článek »

Elektronická evidence tržeb (EET) – jaká je aktuální situace?

23.06.2015 - V úterý 16.6 2015 jsme se v Praze zúčastnili konference „Elektronická evidence tržeb - zkušenosti a očekávání“, kterou pořádalo Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. I když ještě zákon nebyl schválen a konečná podoba EET není tedy přesně známa, jsou k dispozici základní i... celý článek »

Plátce daně čeká nová povinnost – kontrolní hlášení DPH.

28.05.2015 - Od ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty nová, zákonem stanovená povinnost, podávat kontrolní hlášení. Co si pod tímto pojmem představit a co konkrétně to pro podnikatele znamená? Každý podnikatel, který je v Česku registrovaný jako plátce DPH bude mít povinnost podávat vyjma daňového při... celý článek »

X