MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

EIS DUNA

I když zákon č. 80/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, platí již od 1. dubna 2019, v poslední době je četnost dotazů na tuto problematiku na Hotline několikanásobně vyšší. Důvodem je zřejmě vyjádření některých lektorů na školení o DPH o zákazu zaokrouhlování dokladů, které ale není úplně pravdivé. Mezitím vydala Finanční správa článek k tomuto tématu a je to zase trochu jinak. Takže si to shrňme.

 

Způsob výpočtu DPH tzv. „shora“

Byly zrušeny koeficienty, pomocí nichž se počítala daň z ceny včetně DPH, které byly zaokrouhleny na 4 desetinná místa a vypočtená daň tak neodpovídala dani, která by se počítala způsobem „zdola“. Po novele již k rozdílům nebude docházet, což zpřesní např. odečty záloh, kde docházelo při kombinací způsobů výpočtu zdola a shora k nesrovnalostem.

Tato změna začala platit od 1. 10. 2019 díky přechodnému šestiměsíčnímu období. Daň se nově vypočte jako rozdíl mezi úplatou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl:

Př. Cena za zdanitelné plnění je 121 000 Kč včetně 21% DPH, cena bez daně je 100 000 Kč.

 

Zaokrouhlování DPH na dokladech

Došlo ke zrušení možnosti zaokrouhlovat daň na celé koruny a změna musí být aplikována také nejpozději od 1. 10. 2019. Vypočtená daň z přidané hodnoty se tedy na dokladech nezaokrouhluje, tj. uvádí se na 2 desetinná místa, tj. v haléřích.

V software DUNA je k dispozici nastavení zaokrouhlování DPH ve volbě „Nastavení – Nastavení základní konfigurace - Základní parametry a sazby“, kde je potřeba přepnout parametr, pokud DPH ještě stále zaokrouhlujete.

 

Zaokrouhlování hodnoty dokladů

Novelou zákona nevznikl žádný zákaz zaokrouhlování, což je mylná interpretace. Zaokrouhlování dokladu jako takové zákon vůbec neřeší a změna se týká pouze postupu, co se zaokrouhlovacím rozdílem udělat. Tato změna platí již od 1. 4. 2019, a to pouze pro doklady s úhradou v hotovosti. U bezhotovostních dokladů vždy platilo a nadále platí, že zaokrouhlovací rozdíl se také zahrnoval do výpočtu daně.

V software DUNA jsou tedy možné tyto postupy u vystavených dokladů:

A teď je potřeba zmínit informaci z článku Finanční správy ze dne 14. 10. 2019, která výše zmíněné možnosti zase mění !!! Uvádí se tam, že z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nebude muset zaokrouhlovací rozdíl u bezhotovostních plateb také podléhat dani, ale pouze v případě matematického zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. V jiných případech zaokrouhlení (např. vždy nahoru) bude nadále platit povinnost přepočítat výši daně a základ. Toto vyjádření Finanční správy je vnitřně rozporné - vyloučení ze základu daně při hotovostních úhradách v novele zákona znamená výjimku z obecného pravidla a její analogické použití na zaokrouhlení v jiných případech nemá žádné opodstatnění. Uvedené vyjádření zpochybňuje formálně správný postup, kdy je zaokrouhlení do základu daně promítnuto a tento postup je nadále možný. Vzhledem k tomu, že je to čerstvá informace úplně měnící doposud zažitý přístup, nebylo možné na to zareagovat úpravou programu k 1. 10. 2019.

 

 

 

« zpět na přehled novinek