Produktové novinky

UPGRADE DUNA MZDY 2017.3.01

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2017.3.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2017.2 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2017, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2017.3.01

PERZONALISTIKA

Komplet

 • Evidence pracovníků – opraveny problémy při importu perzonalistiky.

PRACOVNÍ POMĚRY

Komplet

 • Evidence pracovních poměrů
  • na 2. záložce Mzdové údaje byla přidána nová položka Název pracovní pozice, kterou využívá statistika ŠCP (Trexima).
  • Na 3. záložce MÚ-další přidána nová položky u ŠCP statistiky (Trexima) a to Obor vzdělání, který je tvořen rokem ukončení studia, kódem školy a oboru.

STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE

KompletExekuce dle §312 OS'R

 • Evidence stálých exekucí – do nabídky přidána exekuce na daňový bonus dle §312 OSŘ.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Evidence nemocenských dávek – opraven problém, kdy se při zadání MS830 nedopočítalo Datum ukončení. Dále opraven problém při zatržení Pokračování předchozí nemoci pokud na sebe dvě po sobě jdoucí nemoci opravdu nenavazují a nejedná se tak o pokračování předchozí nemoci.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

Komplet

 • Výpočty
  • Měsíční mzdový list – přepočet hrubých a čistých mezd – pokud má zaměstnanec zaměstnání malého rozsahu (nebo DPP) a příjem vyšší jak rozhodný příjem, program Vás na tuto skutečnost upozorní.

VÝSTUPY

Komplet

 • Sociální pojištění
  • Přehled o výší pojistného – aktualizovaný tiskopis.
 • Příkazy
  • Příkaz k úhradě – při Homebankingu byl přidán nový formát souboru CDFF pro CITIBANK.
  • Přehled příkazů k úhradě dle zdroje – nová sestava.

ARCHIV

Komplet

 • Listy
  • Souhrnné mzdové listy – opraven problém u 3. sestavy Souhrnný ML-přehled, kdy se chybně zobrazoval zaměstnanec, který měl datum ukončení pp zadáno až po zpracování mezd a ne v daném měsíci.
 • Statistika
  • Výpočet průměrného výdělku pro bankovní účely – opraven problém při tisku u zaměstnanců s více pracovními poměry.
 • Archiv- výplatní lístky
  • Archiv výplatních lístků- opraven problém při výběru, kdy se nezobrazovaly řádky na 3. kartě.

VÝPOČTY

Komplet

 • Hodinové průměry a průměry pro náhrady PN
  • Výpočet průměrů pro náhrady a náhrady PN – přidána kontrola kdy Vás program upozorní na zaměstnance, kteří mají hodinový průměr nižší než minimální hodinová mzda.

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY (P1-04 a P1c-01)

Komplet

 • Statistika (P1-c-01) – evidence o rozsahu přímé pedagogické činnosti – nová evidence i tiskopis
 • Statistika (P1-c-01) – evidence o přespočetných hodinách u pedagog. prac.- nová evidence, tiskopis i XML (podává se za 3. čtvrtletí)

NASTAVENÍ

Nastavení základní konfigurace

 • Základní parametry
  • Upravena záložka Přihrávání. Nově jsou zde přístupné 3 volby:
   1. Vymazat původní tabulku a nahradit novou – vymaže celou původní tabulku a nahradí ji přihrávanou
   2. Ponechat původní tabulku – u stejných os.čísel ponechá původní nezměněna
   3. Aktualizovat původní tabulku – údaje se stejnými osobními čísly převezme z přihrávané tabulky.
 • Nastavení statistikyNastavení údajů pro statistiku ISP
  • Stat.(ISP2) – přidány položky pro Platový tarif zúčtovaný
  • Stat.(Šk2) – přidány položky pro nastavení základních složek mzdy pro ESF.

OBECNÉ:

 • U sestav určených pro sociální pojišťovnu se nyní načítají rodná čísla cizinců, přidělená OSSZ. Jedná se o tyto sestavy: Přehled pracovníků dle soc. pojišťovny, Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění (Výstupy i Archiv), Seznam pojištěnců za období.
 • Vyřešen problém s tiskem u některých uživatelů a při tisku pomocí PDF Creatoru.
 • Vyřešen problém v supersprávci při kopii narušených dat.
 • Při exportu sestavy z náhledu přidána možnosti vytvořit z několika sestav jedno PDF.
 • Upravena statistika SČP (ISPV-Trexima) dle nových struktur platných pro rok 2017.« zpět na přehled produktových novinek
X