Produktové novinky

E - recept

Jak začít?

Získání Kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis  a jeho instalace je prvním krokem k používání e-Receptu. Budete jím podepisovat svou vstupní žádost pro přístup na Portál pro externí identity (PEI) a k Centrálnímu úložišti (CÚ). Veškerá data odesílaná centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚeR) musí být podepsaná elektronickým podpisem.

Pro systém elektronické preskripce se využívá osobní kvalifikovaný certifikát. Nesmí být používán systémový kvalifikovaný certifikát. Pokud je žadatel zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ. K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná Vaše osobní návštěva certifikační autority. Kvalifikovaný certifikát můžete získat u tří certifikačních autorit:

Druhým krokem je Žádost o zřízení přístupu do Centrálního úložiště. Správa přístupu k CÚeR se uskutečňuje prostřednictvím Portálu pro externí identity  (PEI). PEI slouží k evidenci externích subjektů, osob, pracovišť a jejich přístupů ke službám SÚKL. Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.

Třetím krokem pro  komunikaci s CÚ (prostřednictvím SSL protokolu, tj. přes internet, zabezpečeno sw šifrováním) je  vygenerování SSL certifikátu pro připojení Vašeho pracoviště na PEI  a to na adrese  https://identity.sukl.cz 

Sadu přihlašovacích údajů obddržíte poštou. Jedny slouží pro přihlášení do portálu a druhé pro připojení pro zabezpečený přístup do centrálního úložiště. Přihlášením do portálu a změnou hesel AKTIVUJETE službu eRecept.

Po přihlášení  pod novým heslem zvolíte v „Seznamu přístupů a účtů služeb PRIPOJENI, Správa připojení -  Žádost o certifikát -  Potvrdit přijetí certifikátu. Pak jej vyexportujete na své PC a nainstalujete. Pokud budete mít při práci s portálem jakýkoliv problém,  kontaktujte Call centrum pro eRecept na bezplatném telefonním čísle 800 900 555 nebo mailem na  erecept@sukl.cz.

Posledním krokem bude nastavení ID lékaře a přístupového hesla do SUKLu v programu DUNA PRIVAT a DUNA DENTA.


 

 
« zpět na přehled produktových novinek
X