INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Monitoring dat a dokladů

Silné stránky

  • Nadstandardní nástroj pro manažery, obchodníky a majitele firem

  • Informace zobrazované způsobem, který umožňuje okamžitá rozhodnutí a činnosti

shape

Monitor firmy

Zobrazuje aktuální přehled o finančních zdrojích firmy jak na bankovních účtech a v pokladně, tak z pohledu stavu závazků a pohledávek. Informuje nás o průběžném stavu DPH. Poskytuje základní přehled o očekávaném vývoji firemních finančních prostředků. 

Měně důležitými, ale např. pro manažery užitečnými informacemi, může být informace o neplnění přijatých objednávek, o aktuálně největších věřitelích a dlužnících, přehled narozenin zaměstanců k datu a seznam termínovaných úkolů.

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfNávod pro Monitor firmy(342,6 kB)stáhnout


shape

Monitor dokladu

Monitor dokladuje výborný pomocník zejména pro obchodníky, kteří tvoří dynamicky prodejní ceny. Je spojený s dále uvedenými typy dokladů:

  • nabídka vystavená
  • objednávka přijatá
  • dodací list
  • vydaná faktura

Podmínkou maximálního využití Monitoru dokladu je režim, kdy v dokladech na řádcích používáte položky skladových karet, kde je správně nastavena pořizovací cena. Ať již nový doklad právě vytváříte nebo již procházíte dříve pořízené doklady, vždy Vám monitor spočítá Vaši dosaženou marži (absolutní v Kč i v %) za doklad, marži za právě aktuální řádek (položka skladu se známou pořizovací cenou). Na základě těchto informací můžete u právě vytvářeného dokladu nastavovat prodejní ceny tak, abyste se dostali na požadovaný výsledek. 

Pro obchodníka mohou být důležité i informace o dostupném kreditu pro daného zákazníka, údaje o pohledávkách po splatnosti, případně zapsaná poznámka o zákazníkovi.

Monitor dokladu také poskytuje vyčerpávající informace o skladové položce, o aktuální zásobě, o rezervacích, a další podrobnosti. 

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfNávod pro Monitor dokladů(297,9 kB)stáhnout


shape

Monitor odběratele

Monitor odběratele

Další z volitelných nástrojů s velkou vypovídací schopností. Je dostupný při tvorbě nebo při procházení evidencemi s obchodními doklady.
Pro každého odběratele / dodavatele z aktivního dokladu dostáváme aktuální informaci o celkovém stavu jeho pohledávek a závazků a souhrnné informace o finančních tocích, jak přes banku, tak přes pokladnu.
V další části monitoru se nám ve vztahu k odběratelům zobrazuje informace o ziskovosti uzavřených obchodních případů, resp. o nevyfakturovaných údajích.
Doplňujícími informacemi jsou potom přehledy evidované pošty a poznámka, zapsaná v Číselníku odběratelů.
Podsatná je i skutečnost, že většina numerických údajů je napojena na Infosystém, tj. čísla v modré barvě slouží jako odkaz do patřičné evidence. Po kliknutí se nám zobrazí příslušná evidence, kde budou vyfiltrované pouze ty doklady, které spolu tvoří zobrazovanou částku.  

shape

Monitor položky

Parametrické spouštění Monitoru položkydoplňuje předcházející trojici monitorů. Jak sám název napovídá, umožňuje monitorovat výskyt skladových položek v různých typech dokladů, včetně obchodního vyhodnocení. Nejběžnější použití je pravděpodobně pro sledování vývoje prodejních a nákupních cen u jednotlivých skladových položek.
I Monitor položky má napojený Infosystém představující možnost zobrazení souvisejících záznamů na jediný proklik.

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfNávod pro Monitor položky(250,1 kB)stáhnout


X