INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Modul pro EET (elektronická evidence tržeb)

Volitelný modul zpracovaný v souladu s požadavky vyplývajícími ze Zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Silné stránky

  • Rozšiřuje softwarové řešení stávajících systémů DUNA, není nutné žádné nové zařízení.

  • Žádný měsíční paušál, kromě poplatků poskytovateli internetového připojení.

  • Evidování tržeb v běžném i ve zjednodušeném režimu.

Speciální funkce/vlastnosti

Správa a speciální úložiště certifikátů.

Vytváření, odesílání a potvrzování datové zprávy o evidované tržbě z prodejky v kase, z faktury placené kartou a z pokladního dokladu.

Archivace odeslaných i přijatých zpráv z EET.

Automatické odesílání údajů o evidované tržbě podle § 22 zákona.

 

 

 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Propojení s evidencemi KASA, POKLADNA, POHLEDÁVKYFAKTURACE.

Nutné rychlé internetové připojení.

Další informace na našem portále k EET.

shape

Prodejky z kasyVzor prodejkyProdejky je možné vystavovat ve všech variantách účetních systémů DUNA s označením KOMPLET a v prodejním a skladovém systému DUNA OBCHOD (v obou případech je součásti programu agenda KASA, která zajišťuje hotovostní i bezhotovostní prodej s vystavováním prodejek nebo faktur).

Volitelný modul EET zajistí v evidenci KASA pro každou prodejku nebo fakturu, uhrazenou v hotovosti, platební kartou, případně stravenkami, automatickou evidenci této tržby na portálu finanční správy a vystavení dokladů s povinnými údaji dle zákona č.112/2016 Sb.

Každé prodejní místo, kde se provozuje evidence KASA s volitelným modulem EET, může být zaevidováno s vlastním označením provozovny a pokladního zařízení.

Doklad o evidované tržbě obsahuje tyto údaje:

  • fiskální identifikační kód (FIK)
  • daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.  

 

shape

Pokladní doklady

Agenda POKLADNA – konkrétně Pokladní deník je jedním z nejdůležitějších míst, odkud jsou doklady na přijaté platby zasílány do systému EET. V prvním případě jde o úhrady vydaných faktur a zálohových vydaných faktur, které se elektronicky evidují při vystavení příjmového pokladního dokladu. Druhým případem jsou přímo zapisované tržby za zboží nebo služby do pokladny, pokud neprobíhá prodej přes modul Kasa.

Elektronickou evidenci tržeb zapsaných v evidenci POKLADNA zajišťuje modul EET.

shape

Faktury

Vzor faktury s evidovanou tržbou

Základní podmínkou při EET je platba v hotovosti popř. platební kartou, stravenkami apod. Při platbě faktury v hotovosti a stravenkami dojde k elektronické evidenci u pokladního dokladu. V případě platby faktury platební kartou probíhá EET již při vystavení faktury, protože nedochází k fyzickému převzetí peněz a tato platba se v tomto okamžiku nezapisuje do systému.

Vydané faktury z agendy FAKTURACE i POHLEDÁVKY mohou tedy (dle nastavení) podléhat EET. V tom případě jsou při tisku doplněné o údaje, které požaduje zákon a splňují současně funkci Daňového dokladu i Účtenky. Podobně lze postupovat i u faktur na dobírku nebo v případě, že firma používá fakturu současně jako potvrzení o příjmu hotovosti (tzn. je označena textem např. „Zaplaceno v hotovosti“) bez okamžitého vystavení pokladního dokladu.

Elektronickou evidenci tržeb zapsaných v evidencích FAKTURACE a POHLEDÁVKY zajišťuje modul EET. 

 

shape

Správa a úložiště certifikátů

Dialog pro import certifikátu

Pokud podnikatel nebo firma má povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje na portálu Finanční správy. Tam si následně i zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát.
Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele nebo firmy při zasílání údajů o evidované tržbě datovými zprávami.

 

 

Detail certifikátuSprávce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů pro evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

X