INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Modul PAP (Pomocný Analytický Přehled)

Jde o čtvrtletní elektronický výkaz vybraných příspěvkových organizací, kterým se do CSUIS (Centrální systém účetnictví státu) předávají účetní a jiné informace pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

Pro potřeby sestavení PAPu je k dispozici speciální členění syntetických účtů (tzv. pomocný analytický účet) a ke každému účetnímu záznamu se vyplňuje položka Typ změny pro stranu Má Dáti nebo Dal.

X