INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Základy ovládání

EIS DUNA se vyznačuje intuitivním ovládáním, na které si velmi rychle zvykneme.

Silné stránky

  • Zabudovaný INFOSYSTÉM zajišťuje okamžitý přechod mezi souvisejícími záznamy

  • Propracovaná přístupová práva pro jednotlivé uživatele systému až na úroveň typu dokladu

  • Bezpracné vytváření procesně navazujících dokladů metodou generování

shape

Menu

Základní menu a 2. úroveň menu pro modul ZávazkyZákladní, první úroveň menu (klik na tlačítko Agendy) obsahuje seznam jednotlivých modulů nebo skupin modulů, které odpovídají nainstalované variantě EIS DUNA a korespondují s přístupovými právy přihlášeného uživatele. Ve druhé úrovní menu nám volba Komplet rozbalí nový vodorovný toolbar (pruh nástrojů), který obsahuje kompletní sadu formulářů, výstupů a výpočtů pro vybraný modul. Další možností 2. úrovně menu je rovnou spustit konktrétní vybraný formulář pro vybranou evidenci, případně konkrétní akci. 

Náhledy obrazovek


Příklad kompletní nabídky účetního modulu


shape

Formuláře

2. záložka formuláře Přijaté fakturyFormulář představuje základní objekt pro zobrazení dat uložených v jednotlivých evidencích. Každý formulář v EIS DUNA má dvě nebo více záložek. První záložka, většinou pojmenovaná Seznam, je záložka přehledová, zobrazující všechny záznamy dané evidence. Každý uživatel si může nastavit, které údaje (sloupce) a v jakém pořadí si je přeje zde zobrazovat.

Druhá a každá další záložka formuláře zobrazuje detailní informace o právě aktivním záznamu. 

Příklad toolbaru - Přijaté faktury

Formulář každé evidence má svůj individuální pruh nástrojů (toolbar) pro spouštění standardních akcí (např. oprava záznamu, nový záznam, mazání záznamu, atd.) a akcí speciálních pro danou evidenci (např. u závazků úhrada faktury v hotovosti). Každá akce lze spustit jak kliknutím myši, tak kombinací kláves.

Na ploše EIS DUNA lze mít otevřeno i více formulářů pro více evidencí a jednoduše se mezi nimi přepínat (např. Závazky, Banka, Pokladna, atd.).

Formuláře lze případně proporcionálně zvětšovat až na celou plochu aplikace.

shape

INFOSYSTÉM, výběry a vyhledávání

EIS DUNA obsahuje propracovaný INFOSYSTÉM. Využívá se přitom skutečnosti, že řada údajů stejného typu, ale uložených v různých evidencích, je skrytě provázána.

Údaje, které obsahují odkaz na související doklad z jiné evidence, jsou zobrazované modrým písmem. Navíc, při najetí kurzoru na takovýto údaj se změní tvar kurzoru ze standardního na kurzor ve tvaru ručičky.

Např. při kontrole záznamů v bance nás může zajímat faktura, která byla touto platbou uhrazena. Stačí poklepat na číslo dokladu a otevře se nám příslušný formulář závazků nebo pohledávek.

Dva údaje, které jsou obsažené ve velké většině záznamů, mají z hlediska INFOSYSTÉMU nadstandardní řešení. Jedná se o , který identifikuje na dokladu protistranu a o Označení, které určuje položku skladu nebo výkonu.

Klikem pravého tlačítka na kterýkoliv z těchto dvou údajů se nám vygeneruje místní nabídka. Ta pro IČ obsahuje seznam všech evidencí, ze kterých můžeme vyfiltrovat a zobrazit údaje obsahující dané IČ. Pro Označení je to obdobné.

Výběry jsou povinnou součástí každého takového systému, jako je DUNA. Zde můžeme využívat dva druhy výběrů. Standardní, kdy po spuštění výběru [CTRL+V] vybíráme hodnoty nebo rozsahy hodnot pro pevně zadanou skupinu údajů.

EIS DUNA nám ale poskytuje ještě i tzv. nezávislé výběry [CTRL+F]. Nezávislé jsou proto, že volně můžeme definovat údaje, podle jejichž hodnot budeme vybírat a volně můžeme vybírat sloupce, které se nám ve výběru budou zobrazovat. Výsledky výběru zobrazené v samostatném novém formuláři můžeme jednak promítnout do výchozího formuláře nebo je můžeme exportovat do Excelu. Výběrová kritéria můžeme uložit pro opakované použití.

Funkce hledání [CTRL+H] neslouží k vyfiltrování záznamů jak je tomu u výběrů, ale pouze k nalezení prvního záznamu, jehož vybraný údaj odpovídá zadané hodnotě. V řadě formulářů funguje i inkrementální vyhledávání, kdy stačí rychle za sebou naťuknout 2-3 znaky a systém vyhledává záznamy, kde údaj, podle kterého je evidence tříděna (podtržený název sloupce) začíná zleva na zadané znaky.

Náhledy obrazovek


Příklad fungování INFOSYSTÉMU Místní nabídka INFOSYSTÉMU pro údaj IČ Místní nabídka INFOSYSTÉMU pro skladovou kartu Příklad klasického výběru a jeho výsledku Příklad nezávislého výběru a jeho výsledku


shape

Tisky, exporty, emaily a Internet

Dialog pro náhled, tisk a export tiskových výstupůEIS DUNA má několik stovek typů tiskových výstupů. Každý z nich lze kromě tisku i exportovat do jiných datových formátů (PDF, DOC, XLS, XML a dalších). Pro tisky a exporty do souborů existuje jeden společný dialog pro všechny moduly. Kromě typu výstupu v něm můžeme také vybírat z tiskáren, které máme přístupné z operačního systému. Pokud máme i vlastní modifikované tiskové šablony, opět vybíráme požadovanou v tomto dialogu. 

Většina formulářů (= evidencí) má funkci Ulož/Přihraj, která se využívá při výměně dat mezi dvěma systémy DUNA. Pro vybrané formuláře můžeme pro oboustrannou komunikaci (import a export dokladů) využívat specializované vstupy a výstupy, ať už se jedná o EDI nebo ISDOC formát, případně XLS nebo TXT. Skladové, obchodní a prodejní evidence umí komunikovat s řadou specializovaných zařízení, jako jsou skladové terminály, čtečky čárových kódů a další. 

Odeslat e-mailemObchodní formuláře mají automatizované funkce pro odesílání dokladů emailem, kdy tělo zprávy a požadované doklady jsou připravené ve vhodném formátu k odeslání, s využitím nainstalovaného poštovního klienta, na stisk tlačítka. 

Vyhledat na InternetuPřímo z prostředí systému DUNA můžeme přistupovat k veřejně přístupným datovým zdrojům a přetahovat z nich informace pro naše další využití. Namátkou jsou to údaje z ARESu, kurzový lístek, informace o spolehlivosti plátců a o jejich účtech, informace z insolvenčního rejstříku, mapové informace a další. K pohodlnému využití těchto zdrojů potřebujeme pouze rychlé připojení k Internetu. Symbol zeměkoule označuje připojná místa ze systému DUNA do Internetu. 

X