INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Konfigurační nastavení

S pomocí konfiguračních parametrů přizpůsobíme chování systému našim individuálním potřebám.

Silné stránky

  • Nastavení všech rozhodujících parametrů z jednoho  místa

  • Možnost zamezení přístupu do konfigurace v uživatelských právech každého běžného uživatele

Speciální funkce/vlastnosti

Součástí vytvořených archívů a záloh je nastavení konfigurace a je tedy přenositelné.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Konfigurační nastavení ovlivňuje chování téměř každého modulu v systému. 

shape

Nastavení základní konfigurace

EIS DUNA je navržen tak, aby vyhovoval širokému spektru podnikatelských činností, zvyklostí ve vedení dokumentace, potřebě rozdílných podob zejména obchodních dokladů apod.

Zakladním nástrojem pro přizpůsobení chování systému je konfigurační nastavení. Jedná se o mix od zcela zásadních parametrů pro výpočty nebo chování systému až po kosmetické parametry, ovlivňující např. podobu vydané faktury nebo objednávky.

Prvotnímu nastavení konfiguračních parametrů je tedy nutné věnovat velkou pozornost. Po finálním nastavení však již není potřeba s k němu vracet. Dokonce změna některých parametrů během účetního období je nevhodná nebo nepřijatelná.

Z hlediska dopadu změny některého z parametrů můžeme konfigurační menu rozdělit do tří oblastí:

  • firemní nastavení, které ovlivňuje chování EIS DUNA pro všechny uživatele, kteří pracují v dané firmě
  • uživatelské nastavení, které obsahuje parametry platící pouze pro daného uživatele v dané firmě
  • aplikační nastavení, které obsahuje společné parametry pro všechny uživatele a pro všechny firmy založené v aplikaci DUNA. 

Náhledy obrazovek


Výchozí menu pro konfigurační nastavení Nastavení sazeb DPH Parametry pro způsob zaúčtování dokladů Část uživatelské konfigurace Nastavení oceňování skladových zásob a povolení úprav prodejních cen


X