INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Funkce správce

Silné stránky

  • Správa firem je jednoduchá, rychlá a přehledná

shape

Správce

Správce firmy uložené v EIS DUNA je uživatel s neomezenými právy nad daty a uživateli této firmy.

S údaji, záznamy a daty každé konkrétní firmy může vždy pracovat tzv. správce této firmy a jím založení další uživatelé. Uživatel nazývaný a označovaný jako správce vzniká automaticky při zakládání nové firmy a jsou mu ihned přidělena nezměnitelná neomezená práva vstupu do všech modulů systému.


Správce má k dispozici modul Servisní akce, kde lze spouštět dva typy základních operací.

Servisní operace

Tyto operace umožňují akce, které související s bezpečností dat, s přípravou a zpracováním dávek a údržbou databáze.

Správcovské akce

Tyto operace slouží ke správě uživatelů, tj. nastavení úrovní přístupu k jednotlivým evidencím, anebo ke spouštění specializovaných úloh typu Založení pobočky, Zahájení nového roku, atd., které jsou výhradní a nemůže je spouštět běžný uživatel.

 

Náhledy obrazovek


Servisní nástroje Správce Správa uživatelů a další specializované akce Přehled uživatelských práv


shape

Supersprávce

Supersprávce v EIS DUNA spravuje zpracovávané firmy z pohledu jejich zakládání, umístění, atd. Nemá žádný přístup k vlastním datům. Většinou role Supersprávce připadá na správce sítě.

Data firmy jsou uložena v databázových souborech, které jsou všechny umístěny v jedné společné složce.

Dialog pro správu firem umožňuje uživateli pomocí nabízených funkcí správu firem. Jde o základní administrační nástroj pro práci s celou firmou, a proto je pro zajištění bezpečnosti dat umožněn vstup k těmto volbám pouze pomocí přihlášení supersprávcovským heslem. Ve firmách s počítači propojenými počítačovou sítí by toto heslo měl užívat pouze správce sítě.

Typickými operacemi s firmami jsou:

  • přidat (založení firmy)
  • zrušit (výmaz firmy)
  • kopie (zkopírování firmy do jiné cílové složky)
  • změnit (změna jména,loga firmy a dalších informací o firmě)
  • import (import firmy ze ZIP archívu anebo určené složky)

Dalšími volbami ještě jsou servisní operace:

  • správce (vymaže heslo správce zvolené firmy)
  • superheslo (změní heslo supersprávce)

Pozn.: V případě zakládání firmy pro účely zpracování účetnictví musí supersprávce zvolit typ účetnictví a typ organizace. Tyto volby rozhodují o výchozím nastavení firmy a naplnění výchozích číselníků.

Náhledy obrazovek


menu Supersprávce založení nové firmy


X