INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Číselníky

EIS DUNA obsahuje řadu předem připravených tabulek, které jsou opakovaně využívány dalšími moduly systému. Jsou rozdělené do tří významových skupin na číselníky:

  • Základní
  • Ekonomické
  • Obchodní

Přístup k jejich editaci jednotlivými uživateli určuje nastavení přístupových práv (provedeno správcem firmy) a v některých případech i konfigurační nastavení.

Silné stránky

  • Podstatně snižují chybovost a nejednotnost při vyplňování opakujících se údajů

     

Speciální funkce/vlastnosti

Dynamické doplňování číselníků:

V okamžiku zápisu nebo editace záznamu se při vyplňování polí, které jsou kontrolovány na číselník, lze přepnout do editace číselníku a za letu sem doplnit novou hodnotu, která v číselníku doposud chyběla.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Číselníky jsou využívané napříč systémem.

shape

Základní číselníky

První dva, to jsou Číselné řady a Dokladová řada jsou určující:

  • pro číslování dokladů, ukládaných do evidencí. Platí zásada, že jedna číselná řada může být společná pro více typu dokladů jednoho druhu, ale naopak ke každému druhu dokladu lze přiřadit pouze jednu číselnou řadu
  • pro prvotní zaúčtování dokladů, o kterých se účtuje. Vždy je možné následné přeúčtování nebo rozúčtování dokladu.
  • pro stanovení vazeb mezi doklady, které jsou procesně navazující. Výsledkem zápisu těchto vazeb je např. automatické zaúčtování bankovních výpisů spárovaných s pohledávkami a se závazky.

Dalším základním číselníke je Číselník organizací. Každý jeho záznam nese kompletní informace o všech odběratelích a dodavatelích. Tím jsou myšlené, kromě identifikačních údajů, adresní údaje a kontakty se všemi detaily, obchodní informace dynamického charakteru, jako je aktuální čerpání nastaveného kreditu, nebo statického charakteru jako jsou cenové zařazení, přidělený obchodník atd.  

Zbývající základní číselníky již nemají takovou důležitost.

Náhledy obrazovek


menu Základní číselníky Číselník číselných řad Dokladová řada Dokladová řada - zadání účetních kontací Dokladová řada - zadání souvisejících dokladů Číselník organizací - základní údaje Číselník organizací - obchodní údaje Číselník organizací - kontaktní údaje Číselník organizací - bankovní účty Číselník organizací - doplňující údaje


shape

Ekonomické číselníky

Účtová osnova:

Obsahuje seznam všech potřebných účtů. Při první instalaci se nabízí její vzorová podoba, kterou lze upravit podle konkrétních potřeb (vymazat nepoužívané účty, změnit, přidat účty s analytickým označením). K dispouici je 6-ti místné označení účtu, přičemž lze použít i jiné znaky, než číslice např. tečku, pomlčku apod. Ke každému účtu se zde definuje příslušnost do řádku výkazů, u rozvahových účtů příslušnost do sloupce Korekce a zahrnutí do daně z příjmu.

Náhledy obrazovek


menu Ekonomické číselníky Účetní osnova Detail účtu Kurzovní lístek - historie kurzů


shape

Obchodní číselníky

Obchodní číselníky jsou zhruba rozdělené do 4 skupin.

V prvé skupině jsou číselníky, pomocí kterých se nastavují např. způsoby oceňování zásob, rozdělení skladů na fyzické oblasti. Do této skupiny patří i číselník Seznam prodejních pokladen, který podrobně nastavuje chování jednotlivých prodejních kas.

Oba číselníky druhé skupiny, Číselník prvků řad matričních karet a Číselník řad matričních skladových karet, slouží pro automatickou tvorbu strukturovaného základního označení skladových karet (až 22 znaků). Možná je i volná tvorba této základní identifikační položky, kdy tyto dva číselníky se nebudou používat. 

Třetí, největší skupina číselníku slouží více méně pro tvorbu prodejních cen. Prvni dva, Skupiny zboží a výkonů, resp. Číselník grup organizací, platí pro sdružovaní skladových položek, resp. odběratelů do skupin a grup, pro které platí stejná pravidla tvorby prodejních cen. Zbývajících pět číselníků této skupiny využijeme pro tvorbu individuálních cenových odchylek od základních cen. Odchylky mohou být vztažené jak ke zbožním položkám, tak k odběratelům.

Posledních skupina s šesti číselníky obsahuje jednoduché záznamy, které ve většině případů slouží pouze ke kontrole správnosti zadávaných dat. U položek, které jsou na tyto číselníky navázané, platí jednoduché pravidlo: hodnota, která není v číselníku, nemůže být uložena v položce. Nové záznamy do číselníků můžeme ale zadávat i v režimu vyplňování dokladů, jinými slovy za chodu. 

 

Náhledy obrazovek


menu Obchodní číselníky Seznam skladů - nastavení parametrů Seznam prodejních pokladen Skupiny zboží a výkonů - pravidla pro automatické přeceňování Číselník grup odběratelů Akční ceny a slevy


X