INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

EIS DUNA verze 2017.1.50

23.02.2017

Vyšla DUNA PROFI, DUNA ÚČTO, DUNA DE a DUNA OBCHOD ve verzi 2017.1.50

Je k dispozici jako UPDATE z nižších 2017.1 nebo jako plná verze, a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2017, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami zahrnutými do této verze. Volitelné moduly nelze provozovat na TRIAL verzi software DUNA

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2017.1.50

Účetnictví / Daňová evidence

 • Výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky – do názvu výkazu přidán text „pro mikro účetní jednotky“
 • Výkaz Rozvaha pro podnikatelské subjekty – oprava textů některých řádků v tištěném výkazu (Poznámka: XML soubor byl a je v pořádku)
 • Daň z příjmů FO – do formuláře pro výpočet daně přidána položka pro vyplnění slevy na EET
 • Daň z příjmu FO – aktualizace částky průměrné mzdy pro výpočet solidární daně a slev na děti
 • Výkaz Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zkráceném rozsahu – změna algoritmu pro úpravu výkazu před tiskem se zaokrouhlením na tisíce

Pokladna

 • Tisk pokladního dokladu s EET – úprava formátu času v položce „Zaplaceno“ podle metodiky Finanční správy včetně sekund
 • Doklad s EET – zákaz dodatečné opravy položek, které souvisí s EET

Pohledávky

 • Tisk vydané faktury s EET - úprava formátu času v položce „Datum vystavení“ podle metodiky Finanční správy včetně sekund
 • Doklad s EET – zákaz dodatečné opravy položek, které souvisí s EET
 • Sestava Sledování pohledávek – nově zahrnuje i přeplatky v samostatném oddíle

Závazky

 • Sestava Sledování závazků – nově zahrnuje i přeplatky v samostatném oddíle
 • Jen v Daňové evidenci: Kopie Přijaté faktury ze starého účetního období – opraveno, již se vytváří aktuální faktura

Sklady

 • EET – na dodacím listě, ze kterého již byla vygenerovaná faktura, nelze měnit zaškrtnutí/odškrtnutí EET
 • EET – do faktury z DL, která byla odeslána do EET, již nelze přidávat další dodací listy

Kasa

 • Tisk účtenky na paragonovou tiskárnu EPSON model TM-T20, TM-T70, TM-T88 - upraveno stránkování (tisk na tzv. nekonečnou roli)
 • Prodejka – na formuláři výměna tlačítka virtuální klávesnice za výběr odběratele z Číselníku organizací

Systém

 • EET - Vyřešen problém s vkládáním desetinné čárky v numerických polích
 • EET - vyřešen problém „Nepodařilo se úspěšně dokončit digitální podepisování xml zprávy“ způsobený mezerou v názvu složky datového zdroje
 • EET - přidán nový dialog pro technické nastavení EET ke komunikaci s EET portálem
 • Tisky - distribuována nová verze XFRX knihovny 16.1.4
 • Servis - Indexace a setřepání - opraven problém „Soubor je již používán“

Náhledy obrazovek


Rozvaha pro mikro účetní jednotky Faktura Sledování pohledávek Technické nastavení EET


Soubory ke stažení

Soubor typu pdfCo je nového v systémech DUNA 2017.1.50(395,3 kB)stáhnout
Soubor typu zip[AKTUÁLNÍ UPDATE] EIS DUNA 2017.1.50 (smluvní placené verze)(33 MB)stáhnout

« zpět na přehled produktových novinek
X