INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Výroba

Modul výroba sleduje především možnost obecného nasazení pro různé jednoduché výrobní činnosti. Stačí popsat výrobek pomocí složené matriční karty s kusovníkem, který představuje komponenty, z nichž se výrobek skládá. Ve výrobním příkazu pak snadno realizujeme vlastní výrobu, což znamená, že naskladňujeme hotový výrobek a odepisujeme materiál, dílce a výkony.

Silné stránky

 • Složená matriční karta s kusovníkem jako jednoduchý a přehledný popis výrobku

 • Kalkulace ceny výrobků jak z přímých tak nepřímých nákladů

 • Automatické naskladňování hotových výrobků a vyskladnění normativního množství materiálů, dílců a výkonů

 • Kontrola spotřeby materiálu pro výrobu za období

 • Připojení souborů s výrobní dokumentací k výrobním příkazům 

Speciální funkce/vlastnosti

Zadání nového výrobního příkazu kopií již existujícího pro stejný nebo podobný výrobek, čímž vytvoříme nejen snadno nový výrobní příkaz, ale hlavně můžeme jednoduše modifikovat i kusovník - změnit barvu, velikost nebo typ použitého materiálu či použít povolené náhrady za položky, které například nejsou aktuálně skladem. 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Výrobu reprezentuje silná trojice, matriční karta s kusovníkem, jenž představuje základní popis výrobku, výrobní příkaz, kde se celá výroba uskutečňuje a v neposlední řadě skladová evidence, která je nositelem informací jak o pořizovacích cenách jednotlivých materiálových položek, tak cenách výkonů pro kalkulaci celkových nákladů. Pak to jsou pohyby skladových karet, kde realizujeme příjem výrobků a vyskladnění komponentů.

shape

Jednoduchá výroba

Doklad výrobního příkazu naší výrobyO výrobě v obchodním systému mluvíme jako o „jednoduché“. Ovšem v jednoduchosti je naše kouzlo.   

Modul „jednoduchá“ výroba nám dokáže zajistit:

 • na základě zapsaných výrobních příkazů automatické naskladnění hotových výrobků a stejně tak automatické vyskladnění normativního množství materiálů, dílců a výkonů
 • jednoduchou kontrolu spotřeby materiálu pro výrobu za zadané období
 • přehled časové potřeby materiálů, výkonů a dílců potřebných pro plánovanou výrobu
 • stanovení výrobních nákladů na výrobky

 

 

shape

Výrobek

Modul výroby je založený na existenci matričních a skladových karet typu Výrobek, které obsahují kusovníkovou strukturu, nebo-li rozpad výrobku na materiál, výkony, případně další výrobky a na výrobní sady.

Matriční karta výrobku se svým kusovníkem představuje technickou dokumentaci, přičemž modifikace pro konkrétní výrobek a doplnění údajů, které nemají svou podobu v matriční kartě, se může realizovat přímo ve výrobním příkaze. 

      Výrobek, matriční karta - kusovníkVýrobek, matriční karta - popis

shape

Výrobní příkaz

Jednoduchá výroba umožňuje evidovat průběh výroby vyplněním jediného záznamu formuláře výrobního příkazu, ten může být zadán na několik kusů nebo několikatisícovou sérii stejného výrobku.

Pro vytváření výrobního příkazu máte několik možností:

 • zadat výrobní příkaz ručně, přičemž výchozím prvkem je již zmíněná matriční karta s kusovníkem 
 • využít a zkopírovat již existující výrobní příkaz stejného nebo podobného výrobku
 • načíst výrobní objednávku z vydaných objednávek tzv. požadavek na výrobu

Dokončením výroby je pak vyskladnění komponentů obsažených v kusovníku výrobního příkazu a současně k příjmu hotového výrobku.

Zadání výrobního příkazu Zadání výrobního příkazu, řádky s rozpadem

shape

Kalkulace nákladů

Pro kalkulaci výrobních nákladů využíváme opět kusovník skladových karet, ten je nositelem informací jak o pořizovacích cenách jednotlivých materiálových položek, tak o kalkulovaných cenách výkonů. Celkové výrobní náklady jsou pak součtem nákladů na přímý materiál a na přímé výkony, případně i ostatních přímých nákladů a výrobní režie. Poslední dva uvedené údaje lze upravit či stanovit ručně přímo ve výrobním příkaze.

X