INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Sklady a výkony

Aktuální a rychlé informace o stavu celkových a volných zásob, pořizovacích cenách a prodejních cenách v různých cenových hladinách. Přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, vývoji cen, o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách

Silné stránky

  • Identifikace skladové položky buď označením (strukturované, až 22 znaků) nebo připojením neomezeného počtu čárových kódů či maloobchodním kódem PLU

  • Rozdělení skladových položek na neomezený počet skladů a jejich další členění na podskupiny pro jejich snadné třídění

  • Okamžité a přehledné zobrazení všech souvisejících pohybů (dokladů) k zásobě skladové karty

  • Automatické sledování až tří dodavatelů ke každé položce, jejich nákupních cen a dodacích lhůt

  • Možnost využívat rozdílné nákupní a prodejní jednotky a srovnávací  jednotky pro maloobchod

  • Složené skladové karty s kusovníkem, pomocí nichž můžete vytvářet prodejní sety či akční balíčky

Video návody

Vytvoření nové matriční karty

Novou matriční kartu můžete vytvořit i kopií a následnou úpravou již existující karty. Doba potřebná k vytvoření nové karty závisí na tom, kolik z velkého počtu textových i grafických polí budete využívat při své práci ve skladech a kolik jich tedy budete pro novou kartu vyplňovat.

přehrát video »

Speciální funkce/vlastnosti

Umíme tisknout různé typy a rozměry štítků pro označování zboží na prodejně či ve skladě, a to jak na archy pro běžné tiskárny, tak na nekonečné role pro speciální tiskárny typu „Zebra“.

Připojení neomezeného počtu čárových kódů ke každé položce pro snadnou identifikaci při pořizování řádků dokladů, snadné vyhledávání v evidenci speciální funkcí.

Automatická rezervace zásob zboží na skladě na základě zápisu přijatých objednávek a výdejek

 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Skladová karta je nejen součástí, ale i srdcem celého obchodního systému, soustřeďuje komplexní informace o zapsaných objednávkách přijatých a vystavených, čímž umožňuje řídit volné skladové zásoby, stanovovat rezervace a optimalizovat nákupy. Máte k dispozici nejen souhrnné informace o stavu volných zásob a rezervací, ale pomocí jednoho kliknutí myší snadno získáte rozpis, ze kterých objednávek se daná rezervace skládá a můžete tak pružně reagovat na potřeby Vašich odběratelů.

shape

Skladové karty

Od evidence skladových položek očekáváte především aktuální a rychlou informaci o stavu celkových a volných zásob, pořizovacích cenách a prodejních cenách v různých cenových hladinách. Na jednom místě získáte taktéž přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, o vývoji cen. V neposlední řadě také důležité informací o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách. Ukázka seznamu skladových položek

Mimo běžných skladových položek pak můžete ve skladech pracovat také s tzv. složenými skladovými kartami, jejichž charakteristickým rysem je kusovník, pomocí něhož můžeme vytvářet např. prodejní sety či akční balíčky. Velmi praktickou položkou je skladová karta typu služba, pod níž si můžete představit od poštovného a balného, přes práce či služby všeho druhu, až evidenci slevových kupónů. Nezbytnou vlastností je také možnost sledování obalů či výrobních čísel nebo velmi praktická vlastnost sledování umístění. 

shape

Identifikace skladové položky

Pořizování zásob může probíhat ve všech třech režimech. Oceňování zásob  v průměrných cenách, systému FIFO či pevných pořizovacích cenách.

Skladové položky můžete vést v neomezeném počtu skladů a pro lepší přehlednost je mít rozčleněné na další podskupiny. 

Snadnou identifikaci a práci se skladovými kartami Vám zajistí možnost vytvořit až 22 pozic dlouhý alfanumerický kód a připojení neomezeného počtu čárových kódů ke každé položce či kódu pro maloobchodní prodej tzv. PLU.

Rozlišení skladových položek

shape

Rozdílné nákupní a prodejní jednotky

Pokud prodáváte a evidujete položky v jiných jednotkách nežli je nakupujete od svých dodavatelů, můžete si usnadnit práci při příjmu zapsáním těchto rozdílných jednotek a jejich přepočítávacího koeficientu rovnou na skladovou kartu a tyto pak následně využít při pořizování příjemek na sklad.  

Nakupujeme v sudech prodáváme v litrech

 
shape

Sledování obalů

Nedílnou součástí skladové karty je schopnost sledování obalů a recyklačních poplatků. Tyto mohou být připojené ke každé jedné položce, a to až ve třech úrovních, např. láhev, přepravka a paleta, a následně jsou opět využity při pořizování dokladů, kdy systém automaticky nabídne generování těchto připojených položek do dokladů. 

shape

Přehled o dodavatelích

Na základě jednotlivých příjmů jsou na skladové položce zobrazovány a aktualizovány záznamy o posledních třech dodavatelích, jejich nákupní ceny a lhůty dodání. Tento přehled dodavatelů slouží nejen jako informace na skladové položce, ale je využívána při příjmu, vystavování nebo automatickém sestavování dodavatelských objednávek. 

Vždy aktuální přehled o dodavatelých

shape

Sledování šarží, sériových čísel a umístění

Vlastností každé jednotlivé karty je i schopnost sledovat sériová čísla, šarže či umístění, se kterými dále pracujete při pořizování skladových dokladů, tedy příjemek a výdejek. Na skladových dokladech tisknete také pevné umístění, které Vám usnadňuje vyhledávání zboží pro expedici ve skladě či při fyzické inventuře zásob. 

shape

Popisné údaje na skladové položce

Co všechno lze ještě zaznamenat na skladovou položkuNezapomněli jsme ani na popisnou část skladových položek, kde najdete velmi praktické a užitečné pomůcky jako možnost barevného rozlišení jednotlivých položek v seznamu, pro účely logistiky zapsání údajů jako hmotnost, rozměry či sledování záruční doby. Nebo připojení fotografie a jejich  praktické využití v maloobchodním prodeji či pro elektronické obchody. 

shape

Tisk štítků

​Ze skladové evidence či přímo z příjemek na sklad umíme tisknout různé typy a rozměry štítků, jak na archy pro běžné tiskárny, tak na nekonečné role pro speciální tiskárny typu „zebra“. Na štítcích pro označování zboží ve skladu či na prodejně je možné libovolně zobrazovat prodejní cenu, grafický čárový kód, srovnávací měrnou jednotku, název či kód. 

shape

Inventarizaci zásob

Inventarizaci zásob provádíme „nezávisle“ na aktuální skladové evidenci, což nám umožňuje i při fyzické inventuře nenarušit běžný provoz a díky tomu jsme také například schopni při přechodu na nové účetní období opakovaně přihrávat nové počáteční stavy.

Inventarizaci zásob můžete provádět např. jako dílčí inventury během roku, i po jednotlivých skladech, po skupinách zboží či seskupené položky dle umístění ve skladě. 

 

Náhledy obrazovek


Založení inventury zásob Inventurní soupis položek Ukázka jedné ze sestav pro inventuru zásob Import inventurních stavů z datového terminálu


shape

Matriční karta

​Nad evidencí skladových položek dohlíží aparát matričních karet, který Vám pomocí funkce kopírování a generování výrazně urychluje zakládání nových položek a aktualizaci údajů na kartách v různých skladech, které lze potom připravovat s časovým předstihem.Snadné hromadné zakládání nových skladových položek

X