INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Skladové doklady, příjemky, výdejky, dodací listy

Vzájemné propojení modulů a číselníků umožňuje snadné a rychlé vytváření všech potřebných dokladů. Velkou předností je možnost využití načítání či generování souvisejících dokladů mezi sebou. Zapíšete prvotní doklad a všechny následující již vytváříte stisknutím jednoho tlačítka. 

Silné stránky

  • Snadné pořizování skladových dokladů, funkce kopírování, načítání ze zdrojových dokladů či generování souvisejících dokladů

  • Přehledné vazby mezi souvisejícími doklady (příjemky, výdejky, objednávky a faktury)

  • Dostupné informace z celého systému při pořizování dokladů o obchodních partnerech, stavu zásob, rezervacích, cenách

  • Možnost oprav a kontroly již pořízených dokladů

  • Rozpouštění vedlejších nákladů při příjmu 

Speciální funkce/vlastnosti

Vytváření souhrných dokladů načítáním i z více zdrojových dokladů do jednoho následného dokladu, např. objednávky přijaté do dodacího listu,respektive výdejky. 

Pořizování řádků jednotlivých dokladů rovnou na různé sklady.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Při pořizování dokladů máte k dispozici okamžité související informace, které Vám usnadňují práci, o odběrateli, jeho platební morálce, o stavu aktuálních a volných zásob, o cenách, o souvisejících dokladech, popisných či obrazových údajích jednotlivých skladových položek.

shape

Pořizování dokladů

Zapisování dokladů v celém systému DUNA je velice jednoduchý a rychlý pracovní úkon. Díky vzájemnému propojení modulů a číselníků je rychlé a snadné pořízení dokladů jednou z našich hlavních předností. Při pořizování dokladů máte také k dispozici okamžité související  informace, které Vám usnadňují práci, o odběrateli, jeho platební morálce, o stavu aktuálních a volných zásob, cenách, o souvisejících dokladech či popisných či obrazových údajích jednotlivých položek. Všechny doklady lze pořizovat i v cizích měnách s přepočtem na CZK dle zvoleného kurzu (napojení na kurzovní lístek aktualizovaný z webových stránek ČNB).

Při zápisu dokladů máte možnost použít funkci kopírování z již uložených dokladů, načtení základních údajů do hlavičky dokladů o obchodním partnerovi z číselníku organizací, včetně formy úhrady, splatnosti, kontaktů či dodacích míst. Nebo můžete využít funkce načtení z již zapsaných prvotních dokladů, například dodací list z přijaté objednávky. Vystavení následného dokladu (faktury z dodacího listu) je pak dílem stisknutí jednoho tlačítka.

 

 

Náhledy obrazovek


Hlavička vyfakturovaného dodacího listu vytvořeného z objednávky přijaté Dodací list v cizí měně, řádky dokladu Položková a dokladová sleva na dodacím listě Složená skladová karta na dodacím listě Příjemka do skladu, řádky na různé sklady


shape

Řádky dokladů

V jednom dokladu můžete zadávat skladové položky z různých skladů. Každý řádek lze zaúčtovat samostatným předpisem, který může obsahovat např. odlišné středisko, zakázku, pracovníka nebo kontaci a ty jsou rozdílné od předpisu pro celý doklad. K jednotlivým řádkům jsou automaticky generovány obaly či finanční položky (recyklační poplatek) připojené k dané skladové položce, každý řádek taktéž umožňuje zapisovat či sledovat výrobní čísla či šarže a zapisovat libovolně dlouhou textovou poznámku. Povolení úprav řádkových prodejních cen umožňuje automatický přepočet a vyjádření slev. 

Detail řádku výdejky, může mít svoji zakázku, středisko, předkontaci, obchodníka a pod.

shape

Rozpouštění vedlejších nákladů

Při příjmu na sklad je možné využít možnosti rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů, jakými jsou například dopravné či celní poplatky, dle poměru do pořizovacích cen v každé jednotlivé dodávce a to i dodatečně, neboť ne vždy máte okamžitě k dispozici i doklad o dopravě.  

Obdobným mechanizmem je možné usnadnit si práci při příjmu v cizí měně, kdy stačí na hlavičku dokladu uvést kurz a měnu (napojení na kurzovní lístek) a do řádku pak opisovat cenu z dokladu dodavatele v měně dokladu, cizí cenu za jednotku pak systém přepočítá zadaným kurzem a příjme na sklad v CZK.

Na tomto místě  lze také uplatnit přepočet rozdílných nákupních a prodejních jednotek deklarovaných na příslušné skladové kartě. Kdy opět zadáváte množství v nákupní jednotce z dokladu dodavatele a na sklad přijmete automaticky přepočítané množství v prodejních jednotkách.

Příjemka vytvořená na základě objednávky vystavené s vazbou na fakturu přijatou a vedlejšímu náklady.

shape

Opravy dokladů

Je možné a povolené „libovolně" opravovat či mazat již pořízené doklady a jejich řádky díky speciální funkci dokladové inventury, která za Vás pohlídá i tyto nestandardní operace dle nastavení uživatelských práv. Taktéž je možné okamžitě prodávat nové zboží, které jste ještě nestihli „papírově" přijmout na sklad. Systém také automaticky kontroluje při opravách dokladů jejich zdrojové či následné doklady tak, aby nebyla narušena vazba mezi nimi, např. mezi pořízenými daty na dodacím listě a k ní vytvořené vydané faktuře.  

shape

Mobilní skladník

Skladové doklady, jakými jsou příjemky a výdejky ze skladu, můžete pořizovat snadno i v terénu například pomocí datového terminálu, kdy se pohybujete po skladě či prodejně nebo můžete pořídit příjemku přímo z auta. „Sejmutím“ čárového kódu přesně identifikujeme položky, stiskem tlačítka zapíšete množství a pak takto rychle a bezpečně pořízené položky u počítače jedním kliknutím v evidenci přenesete do nového nebo již existujícího dokladu. 

X