INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Prodejní ceny

Základem práce s prodejní cenou v obchodním systému je ceník skladové položky v šesti cenových hladinách. V případě, že je Vaše cenotvorba "košatější", pracujeme se slevami nebo přirážkami, s množstevními slevami, se slevami pro věrné zákazníky, s akčními cenami. Jejich použití je možné kombinovat.

 

Silné stránky

  • 6 základních prodejních cen v CZK a 6 ve zvolené cizí měně (odběratelé zařazení do 6 cenových skupin)

  • prodejní ceny volitelně s DPH nebo bez DPH

  • možnost automatického přepočtu prodejních cen na základě předem definovaných pravidel na vyžádání nebo okamžitě po příjmu zboží na sklad

Speciální funkce/vlastnosti

Číselník zákaznických cen neboli pevná dohodnutá cena pro určitého odběratele nebo skupinu odběratelů pro konkrétní položky.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Aparát pro tvorbu a uplatnění prodejních cen je shodný a platný pro celý obchodní systém. To znamená, že ať pořídíme kdekoliv jakýkoliv doklad, počínaje nabídkou, konče fakturou, dostaneme vždy pro daného zákazníka stejnou a správnou prodejní cenu.

shape

Stanovení prodejních cen

Ať již vytváříme jakýkoliv doklad (ze skladových položek nabídku, dodací list, fakturu) při prodeji přes prodejní pokladnu i při zápisu přijímané objednávky vždy získáme ze sytému konkrétní prodejní cenu pro daného odběratele a jsou uplatněny slevy či přirážky ze všech souvisejících číselníku. Při generování navazujících dokladů se prodejní cena přebírá ze zdrojového dokladu a je platná k datu pořízení.

 

shape

Skladová karta, základní ceník

Systémy DUNA nám umožňují stanovit základní prodejní ceny v šesti základních cenových skupinách v CZK a v jedné zvolené cizí měně, a to buď jako ceny s DPH nebo bez DPH. Ceníky je možné automaticky generovat podle nastavených pravidel nebo zapisovat ručně. V nastavení konfigurace si můžeme předem určit, s kolika cenovými úrovněmi budeme pracovat. Z hlediska tvorby prodejní ceny jsou zásoby řazené do skupin zboží a výkonů. Počet těchto skupin je neomezený a je definován uživatelem stejně tak, jako pravidla pro tvorbu prodejní ceny dané skupiny.

 

shape

Modifikace cenové skupiny

Každý odběratel (kupující) má na kartě odběratele přiřazenou svou základní cenovou skupinu, ve které nakupuje. Volitelně, pro zadané sortimenty zboží vymezené skupinou zboží a výkonů, lze jednotlivým kupujícím nebo grupě kupujících definovat pravidlo, které jim přiřadí jinou cenovou skupinu, než je jejich základní. Platnost pravidel lze časově vymezit, jejich počet není omezený.

shape

Zákaznické ceny

Libovolné skladové položce nebo výkonu lze přiřadit pevnou, tzv. zákaznickou cenu, která platí v zadaném období pro zadaného odběratele nebo pro zadanou grupu odběratelů. Platí-li pro skladovou položku zákaznická cena, je to cena konečná.

shape

Akční ceny

UkázkaLibovolné skladové položce lze přiřadit pevnou, tzv. akční cenu, která platí v zadaném období. Platí pro všechny odběratele bez rozdílu. V rámci stejného mechanismu lze variantně zadat slevu v absolutní částce, o kterou se sníží ceníková cena. Platí-li pro skladovou položku akční cena/sleva, neuplatní se již na ni žádná další položková přirážka/sleva.

shape

Položkové slevy

UkázkaVolitelně, pro jednotlivé položky (nebo celé skupiny zboží nebo pro všechno zboží na konkrétním skladu) lze definovat pravidlo, které určuje procentuální přirážku/slevu k ceně pro jednotlivé odběratele (nebo pro celé grupy odběratelů nebo pro všechny odběratele). Platnost pravidel lze časově nebo množstevně vymezit. Úpravu ceny můžeme vázat i na odebírané množství.

shape

Dokladové slevy

Každému odběrateli nebo grupě odběratelů lze přiřadit přirážku/slevu za celý doklad a to procentuální nebo absolutní. Sleva za doklad může být podmíněna např. celkovou sumou za doklad, to se pak jedná o automatickou slevu. Přirážku či slevu za celý doklad můžeme také dle nastavení zapsat v daném okamžiku do dokladu ručně.  Z dokladových slev můžeme samozřejmě vyčlenit celé skupiny zboží a výkonů, jako jsou např. obaly. Položky z takto vyčleněné skupiny se nezapočítávají do celkové ceny za doklad pro účely určení případné výše dokladové slevy a ani na ně není dokladová sleva uplatňována.

X