INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Objednávky

Přijaté a vystavené objednávky nabízí kompletní službu pro řízení nákupu, prodeje a optimalizaci zásob, sledování a realizaci vyřizování zapsaných objednávek, přehled o termínech plnění a na základě obratů či zásob nebo rezervací automatické navržení objednávek na dodavatele.

Silné stránky

  • Sledování aktuálních stavů vyřizování objednávek a jejich termínů

  • Provázání s modulem nabídky, skladovou evidencí, dodacími listy a fakturací

  • Řízení a sledování volných zásob rezervací

  • Sestavení objednávek na dodavatele na základě obratů či rezervací 

Speciální funkce/vlastnosti

Z modulu přijaté objednávky můžete rovnou vystavovat, generovat a tisknout dodací listy nebo generovat dodací listy včetně koncové faktury. 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Přímé spojení modulu objednávky se skladovou evidencí umožňuje řízení volných skladových zásob, stanovení rezervací, optimalizaci nákupů a okamžitou schopnost reagovat na potřeby odběratelů.

shape

Objednávkový systém

V modulu objednávky získáváte dokonalý přehled stavu jednotlivých obchodních případů, a to jak na straně odběratelů, tak na straně Vašich dodavatelů, o termínech plnění a celkových hodnotách. Pouhým náhledem do seznamu zapsaných objednávek díky barevnému rozlišení stavů zjistíte, která objednávka je vykrytá, nevykrytá či částečně vykrytá. 

shape

Přijaté objednávky

Podkladem pro vystavení přijaté objednávky může být nabídka vystavená, naopak přijatou objednávku lze použít jako zdrojový doklad pro načtení do vystavené objednávky k okamžitému objednání u dodavatele.

Se záznamy o přijatých objednávkách můžete pracovat jako s prvotními doklady a přímo z nich velmi jednoduše generovat a rovnou i tisknout dodací listy a faktury. Do jednoho dodacího listu lze načítat jednu nebo více přijatých objednávek a následně pak fakturovat.

Přijaté objednávky můžete vykrývat i postupně podle naskladnění objednaných položek nebo dle požadavků odběratele.

Tak jako všechny pořízené doklady i objednávku můžete zapisovat  jakékoliv cizí měně.

Řádky přijaté objednávky mohou obsahovat všechny typy skladových položek (jednoduchou kartu, služby, sadu, komplet či výrobek) nebo volné (tedy textové) řádky.  U všech těchto řádků lze sledovat, kolik a kdy již bylo vydáno či realizováno. Řádky přijaté objednávky

Přehled o zapsaných přijatých objednávkách

shape

Napojení na objednávkový systém nebo na e-shop

Modul přijatých objednávek slouží jako kontaktní místo pro napojení na jakýkoliv elektronický obchod. Z e-shopu nebo z jiného systému lze importovat objednávky ve formátu XML hromadně nebo po jedné. Objednávky jsou automaticky zapsané do evidence, vytváří rezervace zboží na skladové kartě a jejich vyřízení probíhá obvyklým způsobem, tedy generováním či načítáním do dodacích listů s následnou fakturací. 

Import objednávek z elektronického obchodu

shape

Sestavení objednávky na dodavatele

Na základě obratů za minulá období nebo na základě rezervací vytvořených automaticky z přijatých objednávek, nastavených minimálních, maximálních a aktuálních zásob je možné si pomocí této funkce nechat navrhnout, následně upravit a jednoduše vystavit dodavatelské objednávky.

Při vystavování objednávek na dodavatele nebo při zápisu příjmu na sklad, můžeme pracovat i s kódem dodavatele. Vykrývání vystavených objednávek pak realizujete a sledujete jednoduchým načtením objednávek a to i více objednávek do jedné příjemky na sklad.

Automatické sestavení objednávek na dodavatele

X