INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Nabídky a poptávky

Užitečná pomůcka nejen pro vystavování a evidenci přijatých a vystavených nabídek a poptávek, ale umí také vyhodnocovat a sledovat realizace. Vystavení souvisejících dokladů jako jsou objednávky či dodací listy  je možné přímo z tohoto modulu.  

Silné stránky

  • Přehled o nabízených a poptávaných položkách, sledování realizace

  • Vazba na objednávkový systém a skladové pohyby a zásoby

  • Snadné vystavování následných dokladů, objednávek či dodacích listů

Speciální funkce/vlastnosti

Z modulu nabídky vystavené můžeme snadno vytvořit záznamy do číselníku zákaznických cen a vytvořit si tak snadno zákaznický ceník, který je určen pro konkrétního odběratele za dohodnuté ceny uvedené v nabídce a platné od určitého data.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Modul nabídky a poptávky stojí na pomyslném počátku celého obchodního procesu a je úzce navázán především na číselníky pracující s prodejní cenou, na skladové položky a číselník organizací, ze kterých čerpá data o obchodních partnerech.

shape

NABÍDKY A POPTÁVKY

Modul Nabídky a poptávky tvoří společně s objednávkami a skladovou evidencí kompaktní nástroj pro řízení veškerých obchodních činností.  Umožňuje vystavovat, evidovat, vyhodnocovat a sledovat realizace. Umí dále zpracovat nabídku a poptávku, a to jak vystavenou, tak přijatou.

Vytváření nabídek a poptávek je možné nejen v položkové struktuře s využitím skladových karet, ale i ve volné textové struktuře.

Nabídku je možné vystavovat v různých cenových relacích, i v cizích měnách, s využitím všech číselníků pro tvorbu a úpravu prodejních cen.

Se záznamy v nabídkách či poptávkách můžete pracovat jako se zdrojovými doklady pro vytváření navazujících dokladů. Například z nabídky vystavené lze přímo generovat objednávky přijaté a dodací listy nebo z nabídky přijaté lze vytvářet objednávky vystavené.

Přehled o vystavených nabídkách

 

X