INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Kasa

Nachází svoje uplatnění při pultovém prodeji jakéhokoliv sortimentu, neboť umí velmi snadno vystavit účtenku či fakturu. Při prodeji přináší přehled o stavu zásob a cenách, umí dávat slevy na položky i  za celý doklad a rychle tisknout. 

 

Silné stránky

  • Rychlý a přehledný výběr položek, vyhledávání dle EAN, PLU, označení či názvu položky 

  • Prodej z více skladů, snadné přepínání a prohlížení sortimentu

  • Snadné refundace (vracení) položek či celých dokladů

  • Okamžité zjištění stavů finančních prostředků na jednotlivých kasách

  • Evidence mimo prodejních příjmů a výdajů finančních prostředků

  • Libovolné nastavení vzhledu tištěných prodejek

Speciální funkce/vlastnosti

Speciálních funkcí v kase máme několik, namátkou uvedeme vystavování faktur do evidence Fakturace přímo z kasy, vystavení samostatného dodacího listu do evidence Výdej ze skladu bez vlivu na tržby či možnost si při platbě kartou vyzvednout hotovost z účtu tzv. CashBack.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Modul Kasa je propojený s moduly a s číselníky obchodního systému, se skladovou evidencí, s výdejem ze skladu, s vydanými fakturami a s pokladnou. Využívá všech vlastností systému, např. pravidel pro tvorbu prodejní ceny, přístupová práva apod. 

shape

Prodejní pokladny

Praktický a jednoduchý nástroj pro snadnou obsluhu zákazníka, a to jak při pultovém prodeji, tak i velkoobchodním prodeji jakéhokoliv sortimentu. Našim hlavním cílem je rychle a bezpečně vystavit prodejku nebo fakturu. Platby lze provádět v hotovosti, šeky (stravenkami), platební kartou či jejich kombinacemi na jedné prodejce. Vystavené faktury mohou být určené i pro platbu bankovním převodem. Je možné evidovat i jiné hotovostní příjmy a výdeje z provozní Kasy. Samozřejmostí je připojení externích zařízení, jakými jsou pokladní zásuvky, snímače čárových kódů, paragonové tiskárny a platební terminály.

Lze nadefinovat neomezený počet prodejních pokladen, každou s odlišným chováním a s vlastními parametry. Nastavením přístupových práv je možné nadefinovat každému „jeho“ kasu nebo je naopak možné, aby všichni prodávali na jedné společné kase.

Prodané položky se automaticky odepisují ze skladové evidence automatickým vygenerováním výdejky ke každé prodejce nebo do jedné tzv. souhrnné výdejky. Denní závěrka pak provádí uzavření všech prodejek, jejich přesun do archívu, odvod tržby a nastavení počátečního stavu po uzávěrce. Současně dojde k uzavření otevřených souhrnných výdejek.

shape

Prodejka

Veškeré činnosti provádíte v jednom jednoduchém formuláři - na prodejce, kde máte k dispozici všechny potřebné informace. Prodejku můžete vystavit jak na anonymního zákazníka, tak na konkrétního odběratele, který může mít například nastavené svoje speciální "zákaznické" ceny.

Zadávání a vyhledávání položek, jimiž mohou být zboží i služby, je velmi snadné. Řádky do prodejky pořizujete ručně, čtečkou čárových kódů nebo je můžete načítat z datového terminálu. Při zadávání položek máte okamžitý přehled o stavu zásob, o ceně jednotlivých produktů a o celkové průběžné ceně prodejky.

Na jednotlivé položky můžete nastavit nebo ručně zadat položkové slevy nebo slevy za celý doklad podmíněné například odebraným množstvím nebo částkou. 

 

Náhledy obrazovek


Prodejka Prodejka, placení Tisk účtenky


shape

Faktura a dodací list

Potřebujete-li vystavit pro zákazníka fakturu nebo dodáváte stálým zákazníků na "dodací list", nemusíte vstupovat do jiné evidence, můžete zůstat v Kase. Prodejku můžete ukončit nejen jako běžnou účtenku, ale výstupem může být zaplacená nebo i bezhotovostní faktura zapsaná do evidence Pohledávek či dodací list zapsaný v evidenci Výdej ze skladu.

shape

Otevřená účtenka

Před příchodem zákazníka si můžete zboží připravit do přijaté objednávky, čímž si je současně zarezervujete a ve chvíli, kdy si zákazník přijde zboží vyzvednout, jednoduše jedním kliknutím myši načtete objednávku do Kasy a pak již známým způsobem ukončíte prodej.

shape

Mobilní prodavač

Součástí prodejní kasy je i možnost pořizovat položky tzv. v terénu do přenosného datového terminálu, to znamená, že  můžete chodit se zákazníkem po prodejně či po skladě,  postupně načítat pomocí čárového kódu vybrané položky a tyto pak u počítače jednoduše načíst do prodejky a ukončit prodej.

X