INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Fakturace

Fakturace v obchodním systému umožňuje vyfakturovat dodací listy, které předtím vznikly na základě výdeje ze skladu. Lze vyfakturovat jeden dodací list, více či všechny dodací listy pro konkrétního odběratele. Také je možné vystavovat textové faktury nebo faktury ceníkové s přidáním textových řádků. Faktury lze vystavovat v CZK i v libovolných cizích měnách.  

Silné stránky

  • Údaje o platbách, zálohách či zaúčtování v jednom formuláři 

  • Vazby na souvisejí doklady, objednávky a sklady

  • Hromadná fakturace z dodacích listů

  • Automatická fakturace ze zdrojových evidencí

  • Textové faktury a řádky

Speciální funkce/vlastnosti

Možnost snadného vystavení faktur nejen z modulu fakturace, ale také přímo ze zdrojových dokladů jako jsou dodací listy, objednávky přijaté či z modulu kasa.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Vystavené faktury je možné po jedné nebo hromadně exportovat či načítat ve formátu XML (ISDOC a EDI). Tím můžeme sobě a svým odběratelům usnadnit práci při zápisu faktur neboť stačí kliknutí myši a je hotovo.

Vystavenou fakturu lze také jedním kliknutím myši odeslat elektronickou poštou. Součástí zprávy jsou i přílohy, obsahující vydanou fakturu ve formátech PDF a ISDOC.

shape

Hromadná fakturace dodacích listů

Tento způsob fakturace je založen na principu načítání již existujících dodacích listů do faktury. Takto lze vyfakturovat zboží vydané ze skladu podle jednotlivých dodacích listů, lze vybrat do jedné faktury více dodacích listů na odběratele za určité období, popř. vyfakturovat všechny existující dodací listy konkrétního odběratele od - do. Výsledná faktura pak může obsahovat jednotlivé řádky s odkazem na dané číslo dodacího listu nebo se může jednat o tzv. sběrnou fakturu jen s odkazy na  dodací listy a částkami. Tento způsob se nejčastěji používá při pravidelných dodávkách stejného sortimentu.

shape

Automatické generování faktur ze zdrojových evidencí

Nejoblíbenější způsob fakturace spočívá v jednoduchosti a rychlosti, neboť fakturujeme přímo z agendy, ve které vzniká zdrojový doklad. Takto můžeme fakturovat jedním kliknutím myši např. v evidenci výdeje ze skladu, v přijatých objednávkách nebo v modulu kasa. Takto generované faktury jsou samozřejmě automaticky zapsány do evidence Fakturace či Pohledávky. 

shape

Další možnosti fakturace

Jiný způsob fakturace je přímá tvorba textové faktury nebo faktury podle skladových karet, kterým nepředchází zdrojový doklad a vznikají ručním zápisem položek. U faktury dle skladové karty je možné zboží současně odepsat ze stavu skladu.

shape

Obsah a podoba faktury

Obsah a podoba faktury jsou ovlivněny jednak nastavením konfiguračních parametrů programu (např. způsob zaokrouhlování celkové částky dokladu, zaokrouhlování DPH, možnosti tisku), tak také cenovými pravidly v Nastavení skladů a výkonů a Nastavení obchodního systému, popř. údaji o odběrateli v Číselníku organizací (např. cenová skupina, použití přirážek a slev, splatnost apod.)

 

Náhledy obrazovek


Seznam jednotlivých vystavených faktur, červěné jsou neuhrazené Zadání vystavené faktury Vystavení faktury, řádky Vystavená faktura přehled o jednotlivých platbách Snadné generování faktury z dodacích listů


X