INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Pokladna

Tento modul umožňuje evidovat příjmy a výdaje hotovosti na definovaných korunových nebo valutových pokladnách. Vytvořené příjmové a výdajové pokladní doklady lze vytisknout, automaticky zaúčtovat a rovnou propojit (spárovat) s pohledávkou nebo závazkem, které jsou dokladem hrazeny.

Silné stránky

  • Možnost evidence dokladů v českých korunách i libovolných cizích měnách

  • Neomezené množství pokladen

  • Pokladní doklady lze tvořit i jako souhrnné (např. více pokladních účtenek dohromady nebo platba několika faktur najednou)

Speciální funkce/vlastnosti

Propojení (spárování) pokladních dokladů s příslušnou pohledávkou nebo závazkem, se kterými souvisí.

Jednotlivý i hromadný tisk pokladních dokladů, volitelně s účetním předpisem nebo bez něj.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Automatické započtení daňového dokladu do Přiznání k DPH popř. do Evidence přenesení daňové povinnosti.

Automatické zaúčtování vytvořených pokladních dokladů s možností prohlížení vzniklého účetního zápisu rovnou z dokladu.

shape

Pokladny

Evidence obsahuje seznam pokladen používaných ve firmě. Při zahájení práce s programem se založí jedna vzorová pokladna, kterou je možné upravit a použít. Lze založit neomezené množství dalších pokladen, u pokladen v cizí měně je potřeba uvést měnu z Kurzovního lístku. Pro každou pokladnu se zde zadává údaj o počátečním stavu v Kč, popř. v cizí měně (při přechodu na další rok se již doplní automaticky), celkové příjmy, výdaje a konečný stav se dopočítá on-line podle pohybů v Pokladním deníku.

Náhledy obrazovek


Seznam pokladen Detail pokladny v měně EUR


shape

Pokladní deník

Jeho obsahem jsou všechny pokladní doklady zapsané v systému. Údaje k pokladnímu dokladu jsou přehledně uspořádány na záložkách. První záložka s názvem Seznam obsahuje všechny doklady, které lze jednoduše seřadit nebo vybrat např. dle pokladen, typu pohybu P/V, částky apod. Další záložka Karta zobrazuje podrobnosti dokladu, na kterém je pozice kurzoru – především částku, měnu, datum zaplacení, druh pohybu P/V, číslo dokladu, firmu, údaje pro DPH apod. Každému dokladu lze přiřadit středisko, zakázku nebo aktivitu (také kombinaci těchto vlastností). Na další záložce s názvem Položky můžeme do jednoho pokladního dokladu zapsat více dílčích položek, např. účtenek nebo při hromadné platbě více faktur jednotlivé variabilní symboly. Záložka Řádky může zobrazovat příjemku vztahující se k pokladnímu dokladu za nákup v hotovosti nebo lze využít pro zapsání podrobností dokladu, pokud je to potřeba. Na poslední záložce Zaúčtování (ve variantě Účetnictví) / Peněžní deník (u Daňové evidence) je k dispozici informace o zaúčtování v účetním deníku / zápisu v peněžním deníku – kontace MD/Dal / sloupec peněžního deníku s jednotlivými částkami a další vlastnosti.

Náhledy obrazovek


Seznam pokladních dokladů Detail pokladního dokladu v Kč Pokladní doklad s více položkami Možnost zaúčtování dokladu s více položkami Pokladní doklad v cizí měně


X