INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Majetek

Tato agenda umožňuje vedení evidence hmotného a nehmotného majetku, tisk evidenčních karet a výpočet odpisů.

Silné stránky

  • U dlouhodobého majetku je k dispozici neomezené množství technických zhodnocení

  • Podrobná historie odepisování u každého dlouhodobého majetku

shape

Dlouhodobý majetek

Náhledy obrazovek


Seznam dlouhodobého majetku Karta (detail) dlouhodobého majetku Technická zhodnocení k dlouhodobému majetku Historie odpisů konkrétního majetku


shape

Odpisy majetku

U dlouhodobého majetku jsou k dispozici účetní i daňové odpisy a je možné je počítat z jiné vstupní ceny. Obojí odpisy je možné přerušit. Účtování proběhne dle nastavení parametrů, kde se určí, kdy a které odpisy zaúčtovat.

Účetní odpisy se počítají dle roční %-ní sazby a mohou být uplatňovány pravidelně měsíčně nebo ročně. Zahájení odepisování proběhne následující měsíc po zařazení majetku.

Daňové odpisy lze uplatnit souběžně a závisí na zvolené odpisové skupině, která určuje způsob odepisování – rovnoměrně, zrychleně nebo odepisování nehmotného majetku. Rovnoměrné nebo zrychlené odpisy se počítají pro dané účetní období, nezávisí na datu uvedení do užívání ani na datu technického zhodnocení. Odpisy nehmotného majetku (popř. fotovoltaických zařízení) závisí na datu uvedení do provozu i datu TZ.

X