INFO servis pro uživatele

Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví pro podnikatele

Modul Účetnictví je propojen s ekonomickými popř. skladovými moduly, odkud čerpá veškeré údaje za účelem zaúčtování dokladů do účetního deníku. Výstupem z Účetnictví jsou účetní výkazy potřebné pro daňová přiznání a další tiskové sestavy a výkazy o hospodaření firmy.

Jsou respektovány právní normy upravující účetnictví podnikatelů, tj. především Zákon o účetnictví a Vyhláška č. 500/2002 Sb., která podrobně upravuje některá ustanovení zákona přímo pro účetnictví podnikatelských subjektů.

podrobný popis modulu »

Účetnictví pro nepodnikatelské subjekty

Produkt je přizpůsoben také pro nevýdělečné nebo příspěvkové organizace. Odlišnosti jsou v používané Účtové osnově a ve výstupech z účetnictví, tj. především ve výkazech a funkcích spojených s výkazy.

Popis v části Účetnictví pro podnikatelské subjekty je tedy obecně platný i pro ostatní uživatele.

podrobný popis modulu »
X