INFO servis pro uživatele

Obchodní a skladové moduly

Obchodní a skladové moduly

Sklady a výkony

Aktuální a rychlé informace o stavu celkových a volných zásob, pořizovacích cenách a prodejních cenách v různých cenových hladinách. Přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, vývoji cen, o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách

podrobný popis modulu »

Skladové doklady, příjemky, výdejky, dodací listy

Vzájemné propojení modulů a číselníků umožňuje snadné a rychlé vytváření všech potřebných dokladů. Velkou předností je možnost využití načítání či generování souvisejících dokladů mezi sebou. Zapíšete prvotní doklad a všechny následující již vytváříte stisknutím jednoho tlačítka. 

podrobný popis modulu »

Prodejní ceny

Základem práce s prodejní cenou v obchodním systému je ceník skladové položky v šesti cenových hladinách. V případě, že je Vaše cenotvorba "košatější", pracujeme se slevami nebo přirážkami, s množstevními slevami, se slevami pro věrné zákazníky, s akčními cenami. Jejich použití je možné kombinovat.

 

podrobný popis modulu »

Fakturace

Fakturace v obchodním systému umožňuje vyfakturovat dodací listy, které předtím vznikly na základě výdeje ze skladu. Lze vyfakturovat jeden dodací list, více či všechny dodací listy pro konkrétního odběratele. Také je možné vystavovat textové faktury nebo faktury ceníkové s přidáním textových řádků. Faktury lze vystavovat v CZK i v libovolných cizích měnách.  

podrobný popis modulu »

Objednávky

Přijaté a vystavené objednávky nabízí kompletní službu pro řízení nákupu, prodeje a optimalizaci zásob, sledování a realizaci vyřizování zapsaných objednávek, přehled o termínech plnění a na základě obratů či zásob nebo rezervací automatické navržení objednávek na dodavatele.

podrobný popis modulu »

Nabídky a poptávky

Užitečná pomůcka nejen pro vystavování a evidenci přijatých a vystavených nabídek a poptávek, ale umí také vyhodnocovat a sledovat realizace. Vystavení souvisejících dokladů jako jsou objednávky či dodací listy  je možné přímo z tohoto modulu.  

podrobný popis modulu »

Zakázky

Umí na jednom místě sledovat a zobrazovat náklady na zakázky pořízené v dokladech skladové evidence, přijatých fakturách, pokladně, interních dokladech i mzdových závěrkách a příjmy z vystavených faktur či pokladny.  Modul ZAKÁZKY není obsažen ve variantě DUNA OBCHOD!!!

podrobný popis modulu »

Výroba

Modul výroba sleduje především možnost obecného nasazení pro různé jednoduché výrobní činnosti. Stačí popsat výrobek pomocí složené matriční karty s kusovníkem, který představuje komponenty, z nichž se výrobek skládá. Ve výrobním příkazu pak snadno realizujeme vlastní výrobu, což znamená, že naskladňujeme hotový výrobek a odepisujeme materiál, dílce a výkony.

podrobný popis modulu »

Kasa

Nachází svoje uplatnění při pultovém prodeji jakéhokoliv sortimentu, neboť umí velmi snadno vystavit účtenku či fakturu. Při prodeji přináší přehled o stavu zásob a cenách, umí dávat slevy na položky i  za celý doklad a rychle tisknout. 

 

podrobný popis modulu »
X