INFO servis pro uživatele

Ekonomické moduly

Ekonomické moduly

Pokladna

Tento modul umožňuje evidovat příjmy a výdaje hotovosti na definovaných korunových nebo valutových pokladnách. Vytvořené příjmové a výdajové pokladní doklady lze vytisknout, automaticky zaúčtovat a rovnou propojit (spárovat) s pohledávkou nebo závazkem, které jsou dokladem hrazeny.

podrobný popis modulu »

Banka

Tento modul umožňuje evidovat příjmy a výdaje na bankovních účtech podle bankovních výpisů nebo na základě operací z internetového bankovnictví. Součástí agendy je Evidence provedených zápočtů a funkce Příprava zápočtů pro navrhování vystavených zápočtů. Údaje z evidence bankovních výpisů a evidence provedených zápočtů lze automaticky zaúčtovat a úhrady se také spárují, tj. propojí s pohledávkou nebo závazkem.

podrobný popis modulu »

Pohledávky

Modul Pohledávky slouží k vedení evidence vydaných faktur, ostatních pohledávek, vydaných zálohových faktur a opakujících se plateb a sledování jejich zaplacení. Údaje z vydaných faktur a opakujících se plateb vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady se při zápisu do evidence mohou nechat ihned zaúčtovat.

podrobný popis modulu »

Závazky

Modul Závazky slouží k vedení evidence přijatých faktur, ostatních závazků, přijatých zálohových faktur, opakujících se plateb a evidence celních dokladů a sledování jejich zaplacení. Na základě těchto evidencí lze sestavit příkaz k úhradě a údaje z přijatých faktur, opakující se plateb a celních dokladů vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady se při zápisu do evidence mohou nechat ihned zaúčtovat.

podrobný popis modulu »

DPH

Modul DPH obsahuje volbu pro tvorbu Přiznání k DPH, Archív podaných přiznání, možnost vytvoření Kontrolních hlášení, Evidenci záloh, agendu Samovyměření DPH.

podrobný popis modulu »

Majetek

Tato agenda umožňuje vedení evidence hmotného a nehmotného majetku, tisk evidenčních karet a výpočet odpisů.

podrobný popis modulu »
X