INFO servis pro uživatele

Daňová evidence

Daňová evidence

Daňová evidence

Modul Daňová evidence je určen pro fyzické osoby - živnostníky, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy, které jsou potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Je propojen s ekonomickými moduly, ze kterých čerpá veškeré údaje. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku a majetek popř. závazky podle jednotlivých evidencí.

podrobný popis modulu »

Princip účtování dokladů

I když je pojem účtování správné spojovat především s operacemi prováděnými v podvojném účetnictví, neexistuje žádný obdobný výraz, který by podobně vystihoval zapisování dokladů v daňové evidenci. Využijeme tedy stejný pojem „účtování“, ale s trochu jiným významem. V našem případě budeme pod účtováním rozumět zahrnování dokladů do Daňové evidence tj. do Peněžního deníku. Při účtování se finančním údajům z dokladu určí konkrétní sloupce peněžního deníku podle zvoleného Druhu dokladu. Pokud je u dokladu uvedena částka DPH, automaticky se zaúčtuje do příslušného sloupce nezdanitelných příjmů nebo výdajů.

podrobný popis modulu »

Daň z příjmů

Tato volba umožňuje sestavit a vytisknout podklad pro přiznání k dani z příjmů. Struktura odpovídá obsahově daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Naplnění údaji probíhá z Peněžního deníku dle nadefinování příslušnosti Druhů dokladů k jednotlivým § daně.

podrobný popis modulu »
X