INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Úkoly

Doplňkový modul, který můžeme využívat od nejjednoduššího způsobu až do podoby bazálního CRM.

Silné stránky

  • Nahradí jednoduché CRM

  • Automatické generování úkolů na základě termínů z daňového kalendáře

  • Svázání jednoho, případně více úkolů s libovolným záznamem z libovolné evidence systému DUNA

Speciální funkce/vlastnosti

Nové úkoly můžeme zadávat dvěma metodami:

  1. jako nové záznamy, jež zapisujeme přímo v evidenci Úkoly
  2. jako záznamy úkolů, které jsou svázané s libovolnou položkou z libovolné evidence.

Ve druhém případě vycházíme přímo ze záznamu libovolné evidence, ke kterému vážeme zadávaný úkol. 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Úkoly mohou být svázané s libovolným záznamem v systému DUNA. Mohou být delegovány i na libovolného pracovníka (uživatele), který má přístup do systému DUNA.

shape

Zadávání úkolů

Úkoly můžeme zadávat z libovolného místa systému DUNA. Ve všech případech však vyplňujeme stejný formulář a doplňujeme stejný typ informací.

Formulář pro zobrazení, zadávání nebo editaci úkoluPrvní způsob zadání nového úkolu je klasické otevření evidence úkolu a zadání nového záznamu. Vyjdeme-li však z předpokladu, že libovolný úkol se váže např. na nějakou partnerskou firmu nebo že se vztahuje k uloženému dokladu, případně k pracovníkovi, potom se nabízí varianta zadávat nový úkol v okamžiku, kdy máme zobrazený záznam partnerské firmy nebo doklad nebo kartu pracovníka. 

Na toolbaru každého formuláře máme k dispozici tlačítko kancelářské sponky , které nám mj. slouží právě i k uložení úkolu, vztaženému k aktivnímu záznamu.  

shape

Prezentace úkolů

Každý den při prvním spuštění systému DUNA se nám zobrazí jako prvotní formulář se všemi aktuálními úkoly, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli. Podmínkou pro tento způsob zobrazení každého jednoho úkolu je, při zápisu úkolu, zatržení odpovídajícího pole a nastavení počtu dnů před termínem úkolu, odkdy se nám má začít úkol zobrazovat. 

Stejný seznam aktuálních úkolu je nám prezentovám v pravém dolnim rohu firemního Monitoru. Aktuální úkoly na Monitoru firmy

Zabudovaný INFOSYSTÉM umožňuje obousměrné přepínání mezi úkolem a záznamem, ke kterému je úkol vztažen.

Příznakem zapsaného úkolu k nějakému záznamu je značka kalendáře  vlevo na řádku přehledové záložky (většinou s názvem Seznam). Poklepáním na značku se nám zobrazí uložený úkol. Symetricky, poklepáním na identifikaci zdrojového záznamu, zobrazíme záznam, ke kterému se úkol vztahuje.

Na přehledové záložce Seznam v evidenci úkolů jsou, pro rychlou orientaci, na jednotlivých řádcích zobrazené piktogramy a použité různé barvy písma, vyjadřující stav úkolů ve vazbě na aktuální datum (nesplněné úkoly po termínu apod.). Podbarvení řádků a barvu písma na řádku můžeme také ovlivnit vhodným nastavením Číselniku typy úkolů.   

 

 

Náhledy obrazovek


Záznam v Číselníku typů úkolů Přehledová záložka Seznam z Evidence úkolů Karta úkolu vztažená k záznamu z Číselníku organizací Číselník organizací s příznakem zapsaného úkolu Volby menu modulu Evidence úkolů


X