INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Pošta

Pomocný modul, který nám konečně zanese pořádek do firemní korespondence.

Silné stránky

  • Udržíme přehled o odeslané i došlé firemní poště.

  • Zkontrolujeme včasnost odeslaných odpovědí.

  • Vytiskneme obálky, adresní štítky, poukázky a další formuláře.

Speciální funkce/vlastnosti

Tiskneme bez problému obálky, adresní štítky, dobírkové poukázky a další tiskopisy.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Jednoduchým způsobem vygenerujeme informace o vybraných vydaných fakturách i vydaných zálohách jako nové záznamy odeslané pošty.

shape

Došlá pošta

Základní administrativní evidence o došlé poště. Z ovládací lišty formuláře Došlá pošta lze tlačítkem  vygenerovat záznamy odpovídající položkám zapsaných přijatých faktur, včetně zálohových. K dispozici máme několik reportů, které zobrazují záznamy podle různých hledisek.

Stejně, jako k záznamům v ostatních modulech, můžeme i zde ukládat libovolný počet příloh ke každému záznamu došlé pošty, např. naskenovaný obdržený dopis. Potom je možná vhodné povolit přístup do modulu Došlá pošta jenom vybraným uživatelům systému DUNA a práce s korespondencí bude snadná jak pro administrativní pracovníky, tak pro jejich šéfy.

Náhledy obrazovek


Příklad záznamu došlé pošty Zobrazení nabídky v menu Došlá pošta


shape

Odeslaná pošta

Modul Odeslaná pošta má obdobné vlastnosti jako Došlá pošta. Navíc však usnadňuje administrativní práce související s vlastním odesláním. Tím myslíme tisk adresních štítků nebo potisk obálek s využitím tlačítka , případně tisk dobírkových poukázek .

Náhledy obrazovek


Příklad záznamu odeslané pošty Dialog pro tisk adresních štítků nebo pro potisk obálek Zobrazení nabídky v menu Odeslaná pošta


X