INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Personalistika

Doplňkový modul, který především umožnuje svázat vybrané účetní nebo obchodní doklady s konkrétním pracovníkem a případně zpracovat související hodnocení pracovníků.   

Silné stránky

  • Umožňuje sestavit přehledy fakturace v členění podle obchodníků

  • Tisk výkazů provedených výkonů, tříděných podle pracovníků zapsaných v personální evidenci.

Speciální funkce/vlastnosti

Seznam pracovníků lze jednorázově načíst z personální evidence systému DUNA MZDY.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Osoby, uvedené v seznamu Personalistika můžete zadat jako "referenta" v poptávkách a nabídkách, jako "pracovníka" ve výdejkách, apod. 

shape

Jednoduchá evidence pracovníků

Evidence pracovníků je doplňkový, nepovinný modul. Jeho využítí je především v obchodních modulech pro vyhodnocování činností v členění dle jednotlivých pracovníků.

Pro výše uvedené účely je postačující vyplnit v kartě pracovníka pouze jeho jméno a osobní číslo. Pokud chceme být upozorněni na aktuální narozeniny pracovníků, vyplníme i datum narození. Monitor firmy nám potom zobrazí i pracovníky, kteří mají narozeniny v zadaném období. 

Náhledy obrazovek


Osobní karta pracovníka Osobní karta - rozšíření Informace z Monitoru firmy


X