INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Funkce správce

Silné stránky

  • Správa firem je jednoduchá, rychlá a přehledná

shape

Správce

Správce firmy uložené v systému DUNA TEPLO je uživatel s neomezenými právy nad daty a uživateli této firmy.

S údaji, záznamy a daty každé konkrétní firmy může vždy pracovat tzv. správce této firmy a jím založení další uživatelé. Uživatel nazývaný a označovaný jako správce vzniká automaticky při založení nové firmy a jsou mu ihned přidělena nezměnitelná neomezená práva vstupu do všech modulů systému.

Správce má k dispozici modul Servisní akce, kde lze spouštět dva typy základních operací:

  • Servisní operace

Tyto operace umožňují akce, které související s bezpečností dat a údržbou databáze.

  • Správcovské akce

Tyto operace slouží ke správě uživatelů, tj. nastavení úrovní přístupu k jednotlivým evidencím nebo ke spouštění specializovaných úloh např. Zahájení nového roku.

Náhledy obrazovek


menu Servis menu Správce


shape

Supersprávce

Supersprávce v systému DUNA TEPLO spravuje zpracovávané firmy z pohledu jejich zakládání, umístění, atd. Nemá žádný přístup k vlastním datům. Většinou role Supersprávce připadá na správce sítě.

Data firmy jsou uložena v databázových souborech, které jsou všechny umístěny v jedné společné složce.

Dialog pro správu firem umožňuje uživateli pomocí nabízených funkcí správu firem. Jde o základní administrační nástroj pro práci s celou firmou, a proto je pro zajištění bezpečnosti dat umožněn vstup k těmto volbám pouze pomocí přihlášení supersprávcovským heslem. Ve firmách s počítači propojenými počítačovou sítí by toto heslo měl užívat pouze správce sítě.

Typickými operacemi s firmami jsou:

  • přidat (založení firmy)
  • zrušit (výmaz firmy)
  • kopie (zkopírování firmy do jiné cílové složky)
  • změnit (změna jména,loga firmy a dalších informací o firmě)
  • import (import firmy ze ZIP archívu anebo určené složky)

Dalšími volbami ještě jsou servisní operace:

  • správce (vymaže heslo správce zvolené firmy)
  • superheslo (změní heslo supersprávce)

Náhledy obrazovek


menu Supersprávce


X