INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Evidence

Základní kmenová data programu.

Silné stránky

  • Přehledné uspořádání záznamů.

  • Hromadné exporty a importy dat

shape

Evidence měřidel

Tato evidence slouží především pro odečet stavů (spotřeb) měřidel po jednotlivých měsících.
Obsahuje i další důležité údaje jako jsou: typ měřidla, momentální umístění, vzájemných vazby mezi nimi a data pro plánování jejich revizí a cejchování.

Náhledy obrazovek


Měřidla - záložka Seznam Měřidla - záložka Karta Měřidla - záložka Stavy


shape

Odběrná místa

Obsahuje údaje potřebné pro kalkulaci energií.
Kromě identifikace a adresy odběrného místa jsou v samostatných záložkách evidovány změny odběratele a měřidel pro UT, TV, resp. hlavních měřidel, s jejich datem platnosti po jednotlivých měsících.
Přímo z karty odběrného místa lze na samostatné záložce prohlížet a editovat historické spotřeby za jednotlivé roky.
V případě použití zálohového způsobu fakturace je na samostatné záložce možnost automaticky generovat výši mesíčních záloh z loňské spotřeby, aktuálního ceníku a vybrané zálohové křivky.

Náhledy obrazovek


Odběrná místa - záložka Seznam Odběrná místa - záložka Karta


shape

Okrsky

Tato evidence slouží ke sledování ziskovosti/ztrátovosti distributora tepla za jednotlivé okrsky, za které platí dodavateli tepla. Evidence je provázaná s evidencí Odběrná místa a automaticky se při kalkulaci naplňuje. Tiskové sestavy "Přehled ztrátovosti" se nachází v samostatném menu Tisky.

Náhledy obrazovek


Okrsky - záložka Seznam Okrsky - záložka Karta


shape

Evidence faktur

V této evidenci je možné prohlížení, úpravy, tisk a export faktur vygenerovaných dávkovým zpracováním. Lze také ručně vystavit faktury z dosud nefakturovaných kalkulací a plateb záloh.

Náhledy obrazovek


menu Fakturace


shape

Pasporty

Jedná se o doplňkovou evidenci systém DUNA TEPLO, která umožňuje sledovat majetek či skupinu majetku za odběrná místa nebo okrsky.

X