INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Výpočet mezd

Výpočet mezd je rozdělen do 3 kroků:

Zahájení mezd - načtení údajů ze stálých agend a případně jejich další úprava.

Výpočet mezd - samotný výpočet výplat, mzdových lístů a přenesení údajů do Výstupů. Následuje tisk potřebných sestav a odeslání tiskopisů na dané úřady.

Závěrka mezd - tímto se mzdy uzavřou a není možné je jakkoliv měnit. Veškeré údaje se přenáší do archivu.

Silné stránky

 • výpočet mezd dle platné legislativy (pravidelně aktualizováno)

 • možnost načtení odměn, příspěvků nebo např. stravenek z jiných systémů

 • výpočet solidární daně

 • výpočet slevy na dítě dle jeho pořadí

 • přehledné výstupy pro ČSSZ i ZP

 • zasílání výplatních lístků e-mailem

 • mnoho rekapitulací

Speciální funkce/vlastnosti

Infosystém - slouží k rychlému zobrazení navazazujících dokladů. Při zvolení některé funkce Informačního systému se zobrazí požadovaný navazující doklad. Pokud není evidence navazujícího dokladu otevřena, provede se nejdříve její otevření. Pokud již otevřena je, zobrazí se aktuální záložka navazujícího dokladu v již otevřené evidenci.

Kontrola insolvence - při každém zahájení měsíce je možnost provádět automatickou kontrolu pracovníků, zda nejsou v insolvenci.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

 • Personalistika
 • Pracovní poměry
 • Děti
 • Stálé srážky a příspěvky
 • Stálé exekuce a insolvence
 • Nepřítomnost v práci
 • Nemocenské dávky
shape

Zahájení měsíce

Karta Měsíční záznamyPři zahájení měsíce se údaje z Personalistiky a Evidence pracovních poměrů načítají do nově vytvořeného mzdového listu (pro každý pracovní poměr pracovníka samostatný mzdový list) s přihlédnutím na údaje z evidence nepřítomnosti v práci. Zároveň se z evidence srážek, exekucí, insolvencí,  příspěvků a nemocenských dávek generují údaje do evidence měsíčních srážek, měsíčních příspěvků a měsíčních nemocenských dávek, jež se automaticky číslují.

V měsíčním zpracování se mohou provádět další úpravy.

shape

Výpočet mezd

Měsíční mzdový listPo úpravách a doplněních v měsíčních evidencích (záznamy, dávky, srážky a příspěvky) je nutno měsíční mzdu přepočítat. Dojde k přepočítání hrubé a čisté mzdy u všech pracovních poměrů uvedených v evidenci mzdových listů. V tomto okamžiku se také vypočítá exekuce případně insolvecne a program hlídá veškeré potřebné hranice (např. rozhodné hranice pro DPP a DPČ, pro zaměstnání malého rozsahu, maximální vyměřovací základy, výpočet solidární daně, atd.).

Po výpočtu mezd se automaticky naplní evidence ve Výstupech.

shape

Výstupy

Výplatní lístekTento oddíl je rozdělen na oblasti Záznamy, Rekapitulace (sestavy pro zaúčtování, pro kontroly FÚ, daní, sociálního a zdravotního pojištění), Odvody daní, Sociální pojištění (přehledy pro OSSZ, ČSSZ), Důchodové spoření, Zdravotní pojištění (sestavy pro příslušné zdravotní pojišťovny), Náhrady PN, Srážky, Výplaty, Statistika, Příspěvky, Příkazy.

Každá oblast obsahuje řadu měsíčních sestav vztažených k nadepsané oblasti.

Samozřejmostí je podávat fomuláře elektronickou cestou. Program také umožňuje odeslat výplatní lístky zaměstnancům na jejich uvedené e-mailové adresy.

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfUkázka rozšířeného výplatního lístku(110,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUkázka Přehledu o o výši pojistného(68,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUkázka Přehledu o platbě pojistného(90,8 kB)stáhnout


shape

Příkazy

Karta Příkazy k úhraděSoučástí programu je taktéž možnost generování příkazů k úhradě. Samotné generování je rozděleno do 4 skupin a to na Dobírku, Srážky, Odvody a Zákonné pojištění. Po vygenrování příkazů je možné vytisknout Hromadný příkaz k úhradě a nebo vytořit soubor pro předání, tzv. Homebanking. Tento soubor se může dál nahrát do bankovnictví a vše máte takřka bez práce.

shape

Závěrka

Závěrka mezdPři ukončení měsíce se veškeré údaje zapíší do archivu a provede se rovněž zaúčtování závěrky mezd. Podle nastavení v konfiguraci se vytvoří zjednodušená či podrobná závěrka. U zjednodušené závěrky se parametry pro zaúčtování (položky druh dokladu, Má dáti a Dal) přebírají z údajů zadaných v číselníku mzdových složek a u podrobné závěrky se tytéž parametry přebírají z dokladové řady.

Po provedení závěrky již není možné mzdy za tento měsíc jakkoliv editovat!

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfUkázka Podrobné závěrky mezd(43,6 kB)stáhnout