INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Pololetní statistika ISP

Tato funkce umožňuje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím vytvořit výstupní soubor pro předání do Informačního systému o platech.

shape

Předkladatelé a poskytovatelé dat

  • Předkladatelé jsou správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy. Předávají do ISP data za sebe a za jimi zřízené zaměstnavatele. Do ISP se musí registrovat tzn. musí znát své přístupové heslo.
  • Poskytovatelé jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů, nepotřebují se tedy do ISP registrovat ani používat heslo.
  • Pokud územní samosprávný celek nemá zaměstnance a odměňuje jen podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev, není poskytovatelem do ISP. Je-li však tento územní samosprávný celek zřizovatelem organizace, na kterou se vztahuje odměňování podle § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stává se předkladatelem do ISP se všemi povinnostmi vyplývajícími z nařízení vlády č. 328/2013 Sb.
shape

Vytvoření statistických souborů

Informace o předkladateliPo provedení závěrky za dané zpracovávané období se z archivu načtou všechna potřebná data, která se dají jednoduše editovat. Poté se jediným tlačítkem vytvoří správný XML soubor pro následné předání.

Náhledy obrazovek


ISP - evidence o zaměstnavateli ISP - evidence o zaměstnanci 1. část ISP - evidence o zaměstnanci 2. část ISP - evidence o zaměstnanci 31. část


shape

Kontrola dat

Předkladatelé a poskytovatelé mají v období mimo probíhající kampaň i během kampaně následující možnosti kontroly:

  • Anonymní kontrolou dat na serveru na adrese http://isp.mfcr.cz/ - doporučený způsob.
  • Lokálním kontrolním programem dodavatele IS - Ke stažení - pro organizace, které nemají přístup k internetu.

V období sběru dat by předkladatelé měli data kontrolovat výhradně pokusem o jejich vložení.