INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Čtvrtletní statistika ISPV

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Program statistických zjišťování na rok 2014 stanoví vyhláška číslo 348/2013 Sb.

shape

Pořízení dat

Informace o ekonomickém subjektuPo ukončeném sledovaném období a provedené závěrce posledního měsíce v tomto období, se jednodušše načtou údaje určené pro tuto statistiku. Veškerá data se načtou do evidencí, kde je možné je nadále upravovat. Poté jsou data připravena na převod do požadovaného souboru.

Náhledy obrazovek


ISPV - evidence o zaměstnanci ISPV - evidence o odesílateli


shape

Kontrolní program

Internetový kontrolní program (IKP) slouží respondentům k zabezpečenému zasílání a kontrole vstupních dat do šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu.

Program používá nejaktuálnější sadu kontrol, neumožňuje však editaci dat. Pokud chcete data upravovat nebo zadávat ručně, použijte Lokální pořizovací program.