INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

UPGRADE DUNA MZDY 2021.1.01

21.01.2021

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2021.1.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2020.1 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2021, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2021.1.01

PRACOVNÍ POMĚRY

Komplet

 • Pracovní poměryPracovní poměry
  • Evidence pracovních poměrů – po upgrade se převedou veškeré dny dovolené na hodiny. Nárok na dovolenou se nyní počítá jako Nárok v týdnech * Hodinový týdenní úvazek. Ve všech sestavách je dovolené pouze v hodinách.
 • Potvrzení o zaměstnání – Zápočtový list
  • Potvrzení o zaměstnání a pro ÚP – opraven výpočet průměrné čisté mzdy s ohledem na zrušení superhrubé mzdy.

STÁLÉ PŘÍSPĚVKY

Komplet

 • Stálé příspěvky
  • Evidence stálých příspěvků – rozšířená struktura pro příspěvek na stravné (obdobné jako stravenky ve srážkách).

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Přílohy a žádosti o ND, OČR, PPM a VPT
  • Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT –pokud je zadána nová MS828 (Uzavření školy), tak se automaticky správně vygeneruje žádost s označením OČR a zaškrtnutým parametrem Ošetřovné při uzavření školy (bez čísla rozhodnutí).
  • Výkaz péče o dítě při uzavření školy – nový formulář, tiskopis i XML soubor při péči o dítě při uzavření školy. Generuje se pouze pro MS828 a 829.

PŘEPOČET HRUBÝCH A ČISTÝCH MEZD

Komplet

 • VýpočtyPřepočet HM a ČM
  • Mzdové záznamy – při přidání nové MS449x, se automaticky vypočítá výše odstupného (4,348 * průměr pro náhrady * týdenní úvazek v hodinách * počet měsíců).
  • Měsíční příspěvky – nově se vypočítává Příspěvek na stravné a to jako hodnota stravného * počet odpracovaných dnů (stejně jako stravenky u srážek).
  • Měsíční mzdový list – přepočet hrubých a čistých mezd – zrušena superhrubá mzda. Nově se základ daně skládá pouze z hrubé mzdy a nepeněžního plnění. Do částky o výši čtyřnásobku průměrné mzdy se daň vypočítá sazbou 15%, nad tuto částku pak sazbou 23%. Tato změna je také promítnuta do všech sestav ve Výstupech i Archivu.

VÝSTUPY

Komplet

 • Příkazy
  • Příkazy k úhradě – opraven formát Homebankingu pro ČSAS (pro bankovnictví George).

ARCHIV

Komplet

 • Listy
  • Souhrnné mzdové listy - nově je možné listy vygenerovat dle zdravotní pojišťovny (pro kontroly ze stran právě ZP).
 • Statistika
  • Statistika Práce 2-04 – do struktury přidány nové položky a to Průměrný počet osob přidělených agenturami práce a Průměrný počet pracovních míst

NASTAVENÍ

Nastavení základní konfiguraceNastavení textů e-mailu

 • Uživatelská konfigurace – na zál. E-mail je nová funkce Nastavit texty emailu, kde je možné si přednastavit texty při odesílání výplatních lístků e-mailem

OBECNÉ

 • Při upgrade se vytvoří nová MS 828 – Uzavření školy a 984 – Příspěvek stravné.
 • Při upgrade se vytvoří 3 nové složky pro odstupné a to MS 4491 (Odstupné 1 měsíc), MS 4492 (Odstupné 2 měsíce), MS 4493 (Odstupné 3 měsíce) s naplněnou základní sazbou podle počtu měsíců.
 • Po upgrade se nastaví všechny nové hodnoty pro rok 2021 a dovolená se převede na hodiny.
 • Nezapomeňte provést aktualizaci tarifů jak v číselníku, tak v Pracovních poměrech.« zpět na přehled produktových novinek