INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

UPGRADE DUNA MZDY 2019.1.01

18.01.2019

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2019.1.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2018.2 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2019, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2019.1.01

PERZONALISTIKA

Komplet

 • Evidence pracovníků - na kartu OÚ – další přidána položka PIN, která slouží pro zaheslování výplatních pásek posílaných v zip archivu.
 • Sestavy – doplněna sestava Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tatoEvidence o uchazečích sestava se vytvoří po zadání roku a osobního čísla. Pokud se nezadá osobní číslo je sestava vytvořena pro všechny zadané zaměstnance v uvedeném roce.
 • Uchazeči a výběrová řízení – Přidány nové evidence pro Uchazeče o zaměstnaní a o Vašich Výběrových řízeních. Přidány také odpovídající sestavy.

PRACOVNÍ POMĚRY

Komplet

 • Sestavy – upraveny sestavy Přehledy nástupů a výstupů, kde položka profese je nahrazena rodným číslem a v sestavě Osobní údaje dle pracovníků s ohledem s ohledem na ES nahrazena národnost profesí.

STÁLÉ PŘÍSPĚVKY

Komplet

 • Seznam osvobozených příjmů – nová sestava

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
  • Příloha k žádosti k ND, OČR, PPM a VPT – aktualizovaný tiskopis i XML
  • Žádost o otcovskou – přidána nová evidence a tiskopis.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

Komplet

 • Zahájení
  • Zahájení měsíce – celá firma – přidána nová kontrola na situaci, kdy si zaměstnanec uplatňuje slevu na dani, ale nemá určený žádný hlavní pracovní poměr.

 • Výpočty
  • Měsíční mzdový list – přepočet hrubých a čistých mezd – při překročení 300 odpracovaných hodin u DPP Vás program na tuto skutečnost upozorní. Dále byla do struktury přidána položka Příjmy osvobozené, do které se načítá MS720.

VÝSTUPY

Komplet

 • Příspěvky
  • Osvobozené příjmy – nová sestava.

ARCHIV

Komplet

 • Statistika
  • Evidence hodin u DPP – přidána nová sestava pro jednodušší kontrolu odpracovaných hodin u DPP
  • Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců pro ÚP – pokud jsou u zaměstnanců vyplněné Kategorie a k nim přiřazen roční fond, program vypočítá povinný podíl i z více fondů pracovní doby.

VÝPOČTYPříloha 1

Komplet

 • Vyúčtování daně z příjmů – příloha 1 – pokud je u zaměstnanců určeno Místo výkonu práce a k němu přiřazeny potřené informace v číselníku, program automaticky vygeneruje počet zaměstnanců k různým místům výkonu práce.

ČÍSELNÍKY

Komplet

 • Č.perzonalistiky
  • Kategorie – přidána položka roční fond pracovní doby, které slouží pro výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců pokud je ve firmě více fondů pracovní doby. Pokud tato položka není vyplněna, pro výpočet se použije stávající položka z nastavení.
 • Č.statitiky

  • Území podle LAU1 (dříve NUTS) – přidány položky, které se využijí v Příloze 1 u Vyúčtování zálohové daně. Pokud je v Pracovních poměrech zadáno Místo výkonu práce, a v číselníku vyplněny veškeré údaje, tak se v Příloze 1 vygenerují správně řádky s počtem zaměstnanců dle místa výkonu zaměstnání.

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA ŠCP (ISPV - TREXIMA)

Komplet

 • Evidence statistika ŠCP
  • Statistika (ŠCP) - Evidence o zaměstnanci – nově se do evidence i XML souboru načítá položka obor vzdělání.

NASTAVENÍ

Nastavení základní konfiguraceNastavení základních parametrů - pokračování

 • Základní parametry-pokračování - na záložce Výpl.lístek přídána nová konfigurační položka Posílat výplatní lístky v heslovaném ZIP archivu, díky které je možné odeslat výplatní lístky v zip archivu. K otevření samotného zip archivu musí zaměstnanec znát svůj PIN viz. Evidence pracovníků.

OBECNÉ:

 • Odstraněny veškeré evidence a položky týkající se Důchodového spoření

 • Při upgrade se vytvoří nová MS720 – Příjmy osvobozené

 • Nové platové tarify platné od 1.1.2019. Nezapomeňte provést aktualizaci v pracovních poměrech!

 

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfDoporučení pro UPGRADE 2019(115 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCo je nového v DUNA MZDY 2019.1.01(119,2 kB)stáhnout
Soubor typu zipDUNA MZDY 2019.1.01 (smluvní placené verze)(65,5 MB)stáhnout

« zpět na přehled produktových novinek