INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

UPGRADE DUNA MZDY 2018.1.01

22.01.2018

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2018.1.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2017.3 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2017, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2018.1.01

PERZONALISTIKA

Komplet

 • Sestavy – nové prohlášení poplatníka, vzor 26.

PRACOVNÍ POMĚRY

Komplet

 • Evidence pracovních poměrů - při zadávání mzdových složek se nyní MS250 (Prémie) a 260 (Odměny) při zahájení mezd chovají stejně jako MS130 (Osobní hodnocení měsíční).

STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE

Komplet

 • Evidence stálých exekucí – na Kartu stálých exekucí byly do gridu přidány nové položky, a to Č. jednací, Datum nabytí právní moci, Účet a Počet vyživovaných osob.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Evidence nemocenských dávekNemocenské dávky
  • Karta nemocenských dávek – doplněny položky Jiné rozhodné období, měsíc a rok jako důvod možnosti vytvoření Příloh k ND, OČR, PPM a VTP pro jiné rozhodné období než je datum začátku nemoci. Při zadání MS839 – Otcovská dovolená se po zadání Datum od automaticky dopočítá Datum do (1 týden). Poprvé se může zadávat až od 1.2.2018!

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

Komplet

 • Výpočty
  • Měsíční srážky-dávkově - přidány sloupce Pr.dny a Hodn.strav

VÝSTUPY

Komplet

 • Výplaty a zálohyGenerování příkazů k úhradě
  • Na všech výplatních listinách byla u zaměstnanců doplněna položka Druh činnosti.
  • Tisk výplatního lístků – Volba tisku výplatního lístku byla doplněna o další volbu konkrétního střediska ze seznamu.
 • Příkazy
  • Generování příkazu k úhradě – nyní je možné generovat více příkazů dohromady (pro srážky, dobírku, daně a pojištění).

ARCHIV

Komplet

 • Listy
 • Evidenční listy – pro načtení evidenčních listů je třeba vždy zadat rok a nově je možnost zadat i měsíc pro všechny ukončené pracovní poměry do zadaného měsíce a roku. Pokud nebude zadán měsíc, provede se načtení ELDP jako dosud tj. pro zadaný rok.
 • Daně
  • Potvrzení o zdanitelném příjmu – načtení, editace, tisk – dle zadaného roku 2017 či 2018 se tiskne jiný formulář.
 • Potvrzení o zdanitelném příjmu pro srážkovou daň – načtení, editace, tisk – doplněna položka 3. Úhrn povinného pojistného, která je nová až pro rok 2018 – dle zadaného roku 2017 či 2018 se tiskne jiný formulář.
 • Archiv-zdrav.pojištění
  • Doplněna nová sestava Rekapitulace zdravotního pojištění dle zaměstnanců - představuje přehled zdravotního pojištění pro zaměstnance po jednotlivých měsících seskupených dle zdravotních pojišťoven.
 • Archiv – Výplatní lístky
  • Na všech výplatních listinách byla u zaměstnanců doplněna položka Druh činnosti.
 • Tisk výplatního lístků – Volba tisku výplatního lístku byla doplněna o další volbu konkrétního střediska ze seznamu.
 • Statistika
  • Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců pro ÚP – Upravená evidence a aktualizovaný formulář podávaný za rok 2017.

VÝPOČTY

Komplet

 • Hodinové průměry a průměry pro náhrady PN
  • Výpočet průměrů pro náhrady a náhrady PN – při kontrole se nyní počítá s hodnotou minimální mzdy 73,20Kč/hod.

ČÍSELNÍKY

Komplet

 • Č.mezd
  • Mzdové složky – do číselníku mzdových složek byly doplněny 3 nové složky, a to 815 - Nemocenská-dobrovolný hasič (od 1.2.2018), 829 – Dlouhodobé OČR (až v průběhu roku 2018), 839 – Otcovská dovolená (od 1.2.2018).
 • Č.soc.Pojišťovny
  • Číselník sociální pojišťovny – v evidenci doplněny 4 nové položky, a to vznik zaměstnavatele z důvodu právního nástupnictví, název, IČ, rodné číslo a VS původního zaměstnavatele, nové sestavy pro Přihlášku a Odhlášku zaměstnavatele i XML soubory.
 • Č.tarifů
  • Aktualizace číselníků tarifních tabulek – tato volba je nedostupná, pokud je otevřen alespoň jeden formulář.

NASTAVENÍ

Nastavení základní konfigurace

 • Základní parametry-pokračování
  • Výplatní lístek – přidány 2 nové položky. Potlačit tisk nulových exekucí u rozšířeného výplatního lístku. Pokud je tato volba zatržena, vytiskne se rozšířený výplatní lístek bez exekucí, ze kterých nebyla sražena žádná částka. A Potlačit citlivé údaje při odeslání lístků mailem, které způsobí to, že na výplatním lístku posílaným mailem se nezobrazuje jméno a část RČ zaměstnance.
 • Nastavení GDPR – přidána nová konfigurační položka s možností zapnutí nových funkcí týkající se GDPR. Zapnutím této funkce je nyní možné šifrovat Bezpečnostní kopie a zip archivy tvořené Komprimací a archivací příslušným heslem. HeslNastavení pro GDPRo pro bezpečnostní kopie se vygeneruje automaticky. Při jeho změně je nutné přespat i ranní bezpečnostní kopii, aby se již zašifrovala novým heslem!

OBECNÉ:

 • Vylepšená funkce opravy narušené databáze v Supersprávci při Kopii dat
 • Od 1.1.2018 došlo ke změně u platových tarifů. Dvě platové tabulky byly odebrány. Tím došlo k přečíslování tabulek. Nyní je pouze 5 platových tabulek. Po prvním přihlášení do firmy se přečíslují čísla tabulek u zaměstnanců a to následovně:
  • Č. 1 a 2 je nyní 1
  • Č. 3 je nyní 2
  • Č. 4 a 5 je nyní 3
  • Č. 6 je nyní 4
  • Č.7 je nyní 5

Po instalaci upgrade je nutné vstoupit do číselníku tarifů a aktualizovat platové tabulky z webu! Je potřeba provést kontrolu, jestli zaměstnanci nyní spadají do správné platové tabulky a jestli mají zadaný stupeň a tarif! Poté v pracovních poměrech provést aktualizaci platových tříd!

Soubory ke stažení

Soubor typu zipDUNA MZDY 2018.1.01 (smluvní placené verze)(61,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení pro UPGRADE 2018(115,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCo je nového v DUNA MZDY 2018.1.01(134,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDUNA MZDY a GDPR(292,3 kB)stáhnout
Soubor typu zipČíselník tarifů platný od 1.1.2018(4 kB)stáhnout

« zpět na přehled produktových novinek