INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Docházka

Pro jednodušší a hlavně rychlejší zpracování mezd je možné dokoupit přídavný modul DOCHÁZKA. S jeho pomocí je zpracování mezd i pro velké firmy otázkou několika minut.

Silné stránky

  • podpora docházek od firem RON a IKOS

  • jednoduché přihrání dat z docházky

  • velmi rychlé zpracování mezd

  • možnost DUNA MZDY navázat na Váš docházkový systém

shape

Podporované docházky

Za pomoci docházkového systému a modulu DOCHÁZKA dosáhnete také omezení chybovosti při zpracování dat.

Program DUNA MZDY pracuje prozatím s docházkovými systémy a to od firem RON, IKOS a ELVI. Více informací o docházkových systémech naleznete na stránkách jejich výrobců.

V budoucnosti budeme rozšiřovat možnost importu z více docházkových systémů.

Tento modul je možné objednat na obchodním oddělení.

shape

Práce s modulem

Ukázka načtení csv souboruKaždý docházkový systém má možnost exportu. Zde se pracuje s výstupním formátem s příponou CSV, který má pevně danou strukturu. Z tohoto souboru se čerpají veškeré informace důležité pro zpracování mezd v DUNA MZDY.

Po importu tohoto CSV souboru se naplní položky Evidence přítomnosti v práci, Evidence nepřítomnosti v práci a Evidence náhrad PN z docházky, které jsou v agendě Docházka. Tímto mzdové účetní odpadá pracné zadávání dovolených, přesčasů atd.. Samožřejmě se tím předejde chybovosti. Dále již program pracuje stávajícm způsobem.

Náhledy obrazovek


Načtení údajů z docházky Zpracovat zaměstnance mimo docházkový systém