INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Sociální pojišťovna

Program DUNA MZDY je již několik let připraven na elektronickou komunikaci s ČSSZ a to pomocí výstupního XML souboru. Ten se dále posílá přes Vaši datovou schránku nebo program Software602 FormFiller, ke kterému jsou potřebné jeho formuláře. Ty můžete stáhnout v sekci Soubory ke stažení.

Silné stránky

  • pravidelně aktualizované struktury XML souborů

  • aktualizované podklady pro program Software602 FormFiller

  • jednoduché a rychlé vytvoření XML souboru

shape

Soubory ke stažení

Zde máte možnost si stáhnout všechny potřebné ZFO formuláře pro práci s program Software602 FormFiller v jediném archivu. Tyto formuláře budeme pravidelně aktualizovat.

Soubory ke stažení

Soubor typu zipFormuláře pro e-podání (platné pro rok 2015)(190,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříručka k e-podání(523,8 kB)stáhnout


shape

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Oznámení o nástupu do zaměstnáníPo zavedení nového zaměstnance do programu je potřeba jej také přihlásit na OSSZ. Po jednoduchém načtení údajů z Personalistiky a Pracovních poměrů si můžete tzv. ONZ vytisknout a přes jediné tlačítko vytvořit XML soubor pro následné předání.

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfUkázka Oznámení o nástupu do zaměstnání(42,8 kB)stáhnout


shape

Příloha k žádosti o ND

Příloha k žádosti o NDPokud zaměstnanec onemocní, máte možnost vytvořit mu Přílohu k žádosti o ND. Po načtení údajů z Pracovních poměrů, Nemocenský dávek a Archivu, se tato příloha vygeneruje. Je dovoleno ji dále upravit a následně vytisknout nebo přes tlačítko vytvořit XML soubor pro elektronické podání.

shape

Přehled o výši pojistného

Přehled o výši pojistnéhoPo zpracování mezd je každý měsíc potřeba zaslat na OSSZ Přehled o výši pojistného. Tento tiskopis se Vám automaticky vygeneruje. Můžete si ho vytisknout a založit. Pro rychlejší komunikaci s OSSZ lze vytvořit XML soubor a ten elektronicky zaslat.

Po provedení závěrky mezd se Přehled ukládá do Archivu, kde je možnost si jej zpětně vytisknout, případně podat opravný přehled a také vytvořit XML.

Soubory ke stažení

Soubor typu pdfUkázka Přehledu o výši pojistného(68,1 kB)stáhnout


shape

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištěníNa začátku roku se pak odesílají Evidenční listy. Pokud jste celý rok v programu pracovali námi doporučeným způsobem, tak program správně načte veškeré údaje z archivu a ELDP pak nemusíte opravovat. Samozřejmě změny jsou i zde umožněny.

Opět je tu volba tisku a vytvoření XML souboru. Pokud zasíláte XML na začátku roku za celou firmu, po jediném kliknutí na příslušné tlačítko se vytvoří jediný soubor, který obsahuje všechny zaměstnance firmy. Pokud je potřeba zaslat elektronicky ELDP za jednoho zaměstnance, tak ani to není problém. Uděláte si výběr právě na toho jediného zaměstnance a XML se vytvoří s jediným záznamem.

Samozřejmostí je možnost načíst ELDP z předešlých let.

Soubory ke stažení

Soubor typu xmlUkázka XML souboru(3,9 kB)stáhnout