INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Finanční úřad

Program je také připraven na elektronickou komunikaci s Finančním úřadem. Zde se pro tuto komunikaci opět využívá XML soubor s možností zaslání datovou schránkou nebo přes daňový portál.

Silné stránky

  • rychlé vytvoření XML souboru

  • pravidelně aktualizované struktury XML souborů

  • veškeré tiskopisy týkající se II. pilíře důchodové reformy

shape

Soubory ke stažení

Pro elektronické podání na finační úřad jsou důležité některé údaje. A to kód obce ZUJ a čísla finančních úřadů. Obě tato problematická čísla naleznete v přiložených souborech.

Soubory ke stažení

Soubor typu xlsČíselník Finačních úřadů(70,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsKódy obcí ZUJ(473 kB)stáhnout


shape

Žádost o vrácení daňového bonusu

Žádost o vrácení daňového bonusuPokud žádáte o vrácení daňového bonusu, je i na to program připraven. Jsou zde 2 varianty: Žádost o vrácení daňového bonusu a Žádost o vrácení daňového bonusu z RZD. Po načtení údajů máte již vše připraveno a opět pomocí tlačítka vytvoříte XML soubor, který můžete následně nahrát na daňový portál (a provést kontrolu údajů) či odeslat datovou schránkou.

shape

Důchodové spoření

Vyúčtování pojistného na důchodové spořeníOd roku 2013 je součástí zpracování mezd také II. pilíř důchodové reformy (neboli důchodové spoření). Veškeré tiskopisy, týkající se důchodového spoření, se musí odesílat pouze elektornicky! Součástí je Hlášení k záloze na pojistné, Následné hlášení k záloze na pojistné a také Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

shape

Vyúčtování daní

Vyúčtování daně vybírané srážkouNa konci účetního období Vás čeká vyúčtování daní. Elektronicky lze podat Vyúčtování daně příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. Součástí jsou i veškeré přílohy, které k těmto podáním přísluší.

Po vytvoření XML se Vám uloží jediný soubor, který v sobě bude obsahovat i veškeré přílohy.