INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

Vykazování signálního kódu 09543 v roce 2015

30.04.2015

Náhrada regulačního poplatku

Úhrada výkonu  09543 je stanovena vyhláškou č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 a bude lékařům uhrazena nad rámec fakturované částky za hrazené služby, a to až do výše stanovené maximální úhrady na základě podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb.

V praxi to znamená, že lékaři vykazují výkon 09543 podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, faktury musí být vystaveny na částku odpovídající předběžné měsíční úhradě (v úhradovém dodatku pro rok 2015), ve které nebude započtena úhrada za výkon 09543, úhrada za výkony 09543 bude prováděna v rámci měsíčního vyúčtování jako doplatek.

Signální kód regulačního poplatku 09543 je v roce 2015 třeba nadále vykazovat ve všech případech, kdy byl do konce roku 2014 pacient povinen platit tzv. regulační poplatek.
« zpět na přehled produktových novinek