INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

Příprava lékařských programů na eRecept

08.11.2017

Návod pro lékaře

1. Nainstalovat upgrade 2017.2 programu DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT

2. vyplnit v NASTAVENÍ – NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE – NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – záložka eRecept – údaje přidělené SUKLem.

3. naimportovat certifikát SUKLu, který slouží k přístupu do Centrálního úložiště eReceptů. Pracuje-li více lékařů v jedné ordinaci, mají společné jedno pracoviště/jeden certifikát SUKLu. Stačí, aby import provedl první uživatel, u ostatních se po vyplnění čísla pracoviště certifikát na seznamu zobrazí.

4. Naimportovat osobní kvalifikovaný certifikát. Každý lékař musí mít svůj vlastní. Tímto certifikátem se podepisuje eRecept. Certifikát se importuje stejným způsobem jako certifikát SUKLu, tzn. přes tlačítko Přidat, vybrat soubor přes tlačítko … , zadat heslo, kterým je chráněn a zvolit Import.

5. V agendě OBSLUHA – ČÍSELNÍK POJIŠŤOVEN nastavit automatický formát tisku eReceptu pro pacienta. Lze tisknout buď průvodku nebo celý recept včetně čárového a QR kódu. V případě, že v číselníku ZP nebude vybráno nic (volba nepřiřazen) bude možno vybírat formulář až těsně před tiskem.

6. Provést aktualizaci číselníku LÉKY HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ v agendě ČÍSELNÍKY – volba Aktualizace číselníků. Aktualizaci je nutné provést i v případě, že je aktuální číselník v programu už přihraný. Pro účely eReceptu je nutné naplnit položky FORMA, CESTA, BALENÍ, SÍLA, bez kterých není možné eRecept vytvořit a které ve staré verzi programu DUNA nebyly.

7. Vyzkoušet test spojení nebo vystavit klasickým způsobem recept a odeslat jej do CúeR, vytisknout vč. identifikátoru.

Podrobnější návod obdržíte e-mailem nebo se zobrazí po instalaci programu přímo na Vašem počítači.
« zpět na přehled produktových novinek