INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

Komunikace lékaře s ČSSZ přes Datové schránky

16.10.2015

Komunikace lékaře s Českou správou sociálního zabezpečení ve třech krocích :

KROK PRVNÍ - Jak získat elektronické číslo lékaře ?

Informace naleznete v předchozí aktualitě TCO s názvem e-Podání HPN, HOL

KROK DRUHÝ - Jak si zřídit Datovou schránku ?

Zažádejte osobně na Kontaktních místech veřejné správy – Czech POINT, která najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských částí, na pracovištích hospodářské komory, notářů a na některých zastupitelských úřadech nebo vyplňte elektronický formulář žádosti a vytiskněte jej. Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte poštou Ministerstvu vnitra, případně elektronicky vyplněnou žádost, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler.

Ministerstvo zašle poštou do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce fyzické osoby ihned po zřízení datové schránky. Pokud je žádost vyřízena přímo na kontaktním místě Czech POINT, můžete si nechat vygenerovat přístupové údaje pomocí aktivačního linku (virtuální obálky), který bude zaslán na  emailovou adresu.

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy byly doručeny přístupové údaje.  K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky na příslušné poště.

Více informací na webových stránkách datových schránek.

KROK TŘETÍ - Jak  pořídit e-Hlášení pracovní neschopnosti nebo e-Hlášení ošetřujícího lékaře ?

Nainstalujte si novou verzi programu DUNA DENTA 2015.2 nebo DUNA PRIVAT 2015.2 a na kartě pacienta v kartotéce pacientů naleznete nové záložky s názvem HPN (pro zahájení a ukončení pracovní neschopnosti) a HOL (změny při pracovní neschopnosti).

Náhledy obrazovek


Žádost o zřízení DS Zahájení  pracovní neschopnosti Ukončení pracovní neschopnosti Hlášení ošetřujícího lékaře

« zpět na přehled produktových novinek